Toinen Samuelin kirja 5:10

Toinen Samuelin kirja 5:10 FB92

Daavidin mahti kasvoi yhä, sillä Herra Jumala Sebaot oli hänen kanssaan.
FB92: Kirkkoraamattu 1992
Jaa