Toinen Samuelin kirja 16:20

Toinen Samuelin kirja 16:20 FB92

Absalom sanoi Ahitofelille: »Neuvo nyt, mitä meidän pitäisi tehdä.»
FB92: Kirkkoraamattu 1992
Jaa