Toinen Samuelin kirja 16:16

Toinen Samuelin kirja 16:16 FB92

Daavidin ystävä arkilainen Husai meni Absalomin luo ja huusi: »Eläköön kuningas! Eläköön kuningas!»
FB92: Kirkkoraamattu 1992
Jaa