Toinen kirje korinttilaisille 9:13

Toinen kirje korinttilaisille 9:13 FB92

Kun te tällä työllänne annatte todistuksen uskostanne, lahjanne saajat ylistävät Jumalaa siitä, että te näin tunnustatte kuuliaisuutenne Kristuksen evankeliumille ja jaatte omastanne anteliaasti heille ja kaikille muillekin.
FB92: Kirkkoraamattu 1992
Jaa