Toinen kirje korinttilaisille 6
FB92

Toinen kirje korinttilaisille 6

6
1 # 1. Kor. 3:9; 2. Kor. 1:24, 5:20 Jumalan työtovereina me vetoamme teihin: ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi! 2#Jes. 49:8Hänhän sanoo:
– Oikealla hetkellä olen kuullut sinua,
pelastuksen päivänä olen tuonut sinulle avun.
Juuri nyt on oikea hetki, juuri nyt on pelastuksen päivä.
Vaikeuksien kestäminen
3 # Room. 14:13+ Me emme anna kenellekään missään asiassa loukkaantumisen aihetta, jotta palveluvirkaamme ei moitittaisi. 4#1. Kor. 4:9–13; 2. Kor. 11:23–29Kaikessa me osoitamme olevamme Jumalan palvelijoita. Me kestämme sitkeästi vaikeudet, vaivat ja ahdingot, 5ruoskimiset, vankeudet, mellakat, raadannan, valvomisen ja paastoamisen. 6#Room. 12:9; 2. Kor. 4:2; Gal. 5:22; Kol. 3:12Mielemme on puhdas, meillä on tietoa, kärsivällisyyttä ja ystävällisyyttä, meillä on Pyhä Henki, vilpitön rakkaus, 7#1. Kor. 2:4 | Room. 13:12+totuuden sana ja Jumalan voima. Aseinamme ovat vanhurskauden miekka ja kilpi. 8Meitä kunnioitetaan ja halveksitaan, meitä panetellaan ja kiitellään. Meitä pidetään villitsijöinä, mutta me puhumme totta. 9#Room. 8:35+Meitä kohdellaan tuntemattomina, mutta me olemme liiankin tunnettuja. Olemme lähellä kuolemaa mutta silti elossa, pahoinpideltyjä mutta yhä hengissä, 10#2. Kor. 7:4; Fil. 2:17 | Ap. t. 3:6; 2. Kor. 8:9murheellisia mutta aina iloisia. Olemme köyhiä, mutta teemme monia rikkaiksi; meillä ei ole mitään, mutta omistamme kaiken.
11Me puhumme teille avoimesti, korinttilaiset, sydämemme on avara, 12#2. Kor. 7:2,3siinä on teille tilaa. Sen sijaan teidän sydämenne on ahdas. 13Antakaa vastalahja – puhun kuin lapsilleni – avartukaa tekin!
Jumalan temppeli
14 # 5. Moos. 22:10; Sananl. 24:1; 1. Kor. 5:11; Ef. 5:11; 1. Joh. 1:6 Älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä tekemistä on keskenään oikeudella ja vääryydellä, mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä? 15#1. Kun. 18:21; 1. Kor. 10:20,21Voivatko Kristus ja Beliar#6:15 Beliar, joka on johdettu hyödyttömyyttä, mitättömyyttä tarkoittavasta heprean sanasta belija’al, on tässä Jumalan vastustajan nimitys. olla yhtä mieltä? Mikä voi liittää uskovan sellaiseen, joka ei usko? 16#1. Kor. 10:14+ | 1. Kor. 3:16 | 3. Moos. 26:11,12; Hes. 37:27Miten jumalien kuvat soveltuvat Jumalan temppeliin? Mehän olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut:
– Minä asetun heidän keskelleen
ja vaellan heidän mukanaan.
Minä olen oleva heidän Jumalansa
ja he minun kansani.
17 # Jes. 52:11 Siksi Herra sanoo:
– Lähtekää pois heidän joukostaan
ja erotkaa heistä
älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen,
niin otan teidät vastaan
18 # 2. Sam. 7:14; Jes. 43:6 ja olen oleva teidän Isänne,
ja te olette minun poikiani ja tyttäriäni.
Näin sanoo Herra, Kaikkivaltias.

Copyright Kirkon keskusrahasto (Ev. Lutheran Church of Finland), 1992, 2007

Lisätietoja käännöksestä Kirkkoraamattu 1992