Toinen aikakirja 30:5

Toinen aikakirja 30:5 FB92

ja koko Israelissa Beersebasta Daniin asti kuulutettiin, että kaikkien oli tultava Jerusalemiin viettämään pääsiäistä Herran, Israelin Jumalan, kunniaksi. Koko kansa ei ollut pitkään aikaan viettänyt sitä yhteisesti, niin kuin laki määrää.
FB92: Kirkkoraamattu 1992
Jaa