Ensimmäinen kirje Timoteukselle 5
FB92

Ensimmäinen kirje Timoteukselle 5

5
Eri ikäryhmät, leskivaimot
1 # 3. Moos. 19:32; Sir. 8:6 Älä nuhtele vanhaa miestä ankarasti, vaan neuvo häntä kuin omaa isääsi, nuorempia miehiä kuin veljiäsi, 2vanhoja naisia kuin äitiäsi, nuorempia naisia kuin sisariasi, siveästi ja puhtaasti.
3Kunnioita ja tue leskivaimoja, jotka todella ovat vailla huoltajaa. 4#Mark. 7:11,12Mutta jos leskellä on lapsia tai lastenlapsia, on ensi sijassa näiden opittava täyttämään velvollisuutensa perheenjäseniään kohtaan ja korvattava vanhempiensa vaivat, sillä se on Jumalan mielen mukaista. 5#Luuk. 2:37Aivan yksin jäänyt leskivaimo panee toivonsa Jumalaan ja rukoilee hellittämättä yötä päivää. 6#Ilm. 3:1Nautinnonhaluinen taas on jo eläessään kuollut. 7Muistuta leskiä tästäkin, jotta he eläisivät nuhteettomasti. 8Mutta se, joka ei huolehdi omaisistaan ja kaikkein lähimmistään, on kieltänyt uskonsa ja on epäuskoista pahempi.
9Leskien luetteloon kelpaa vain sellainen, joka on kuusikymmentä vuotta täyttänyt ja joka on ollut vain yhden miehen vaimo. 10#Luuk. 7:44; Joh. 13:14; Hepr. 13:2; 1. Piet. 4:9Hänen on oltava tunnettu hyvistä teoista, siitä että hän on kasvattanut lapsia, majoittanut kotiinsa matkalaisia, pessyt uskovien vieraidensa jalat, auttanut vaikeuksissa olevia ja kaikin tavoin harrastanut hyvää. 11Nuorempia leskiä älä ota mukaan. Kun intohimot heräävät, he vieraantuvat Kristuksesta ja tahtovat mennä naimisiin. 12He joutuvat tuomion alaisiksi, koska ovat rikkoneet ensimmäisen uskollisuudenlupauksensa. 13#Tit. 2:3Kierrellessään talosta taloon he oppivat laiskottelemaan ja lisäksi juoruilemaan ja sekaantumaan muiden asioihin, puhumaan sellaista mitä ei pitäisi. 14#1. Kor. 7:9Siksi tahdon, että nuoret lesket menevät naimisiin, synnyttävät lapsia ja hoitavat kotiaan, niin etteivät he anna vastustajillemme aihetta solvaamiseen. 15#1. Tim. 1:6Jotkut näet ovat jo kääntyneet seuraamaan Saatanaa. 16Jos jollakin uskovalla naisella on kodissaan leskiä, hänen tulee huolehtia heistä. Heillä ei pidä rasittaa seurakuntaa, jotta se voisi pitää huolta yksin jääneistä leskistä.
Seurakunnan vanhimmat
17 # 1. Tess. 5:12,13; Hepr. 13:17 Vanhimmat, jotka johtavat hyvin seurakuntaa, ansaitsevat sekä kunnioituksen että taloudellisen tuen, varsinkin ne, jotka tekevät työtä sananjulistajina ja opettajina. 18#Matt. 10:10+Sanotaanhan kirjoituksissa: »Älä sido puivan härän suuta» ja »Työmies on palkkansa ansainnut». 19#Matt. 18:16+Älä ota huomioon seurakunnanvanhimmasta esitettyä syytöstä, ellei sitä tue kaksi tai kolme todistajaa. 20#5. Moos. 17:13, 19:20; Gal. 2:14Nuhtele syntiä tekeviä kaikkien kuullen, jotta muutkin pelkäisivät. 21Jumalan, Kristuksen Jeesuksen ja valittujen enkelien edessä kehotan vakavasti sinua soveltamaan näitä ohjeita puolueettomasti, niin että et tee mitään omien mieltymystesi mukaan. 22#Ap. t. 6:6; 1. Tim. 4:14; 2. Tim. 1:6Harkitse kätten päällepanemista tarkoin, jotta et joutuisi osalliseksi toisten synteihin. Säilytä itsesi puhtaana. 23Älä enää juo pelkkää vettä, vaan käytä vatsasi ja toistuvien vaivojesi vuoksi vähän viiniäkin.
24 # Gal. 5:19 Joidenkin ihmisten synnit ovat kaikkien nähtävissä ja saavat tuomionsa aikaisemmin, toisten vasta myöhemmin. 25#Matt. 10:26+Samoin toiset hyvät teot ovat näkyvissä, mutta nekään, jotka eivät näy, eivät voi pysyä salassa.

Copyright Kirkon keskusrahasto (Ev. Lutheran Church of Finland), 1992, 2007


Lisätietoja käännöksestä Kirkkoraamattu 1992