Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille 4
FB92

Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille 4

4
Jumalan tahdon mukainen elämä
1 # Fil. 1:27; 1. Tess. 2:12 Sitten vielä, veljet! Te olette oppineet meiltä, miten teidän on elettävä ollaksenne Jumalalle mieleen, ja niinhän te elättekin. Mutta Herran Jeesuksen nimessä pyydämme ja kehotamme teitä pyrkimään yhä parempaan. 2Tiedättehän, mitä käskyjä me Herran Jeesuksen puolesta olemme teille antaneet. 3#1. Kor. 6:15,18; Ef. 5:3; 1. Piet. 1:16Jumalan tahto on, että te pyhitytte. Kavahtakaa siveettömyyttä! 4#1. Kor. 7:2Jokaisen teistä on opittava pitämään ruumiinsa#4:4 Toisen tulkinnan mukaan: vaimonsa. pyhänä ja kunniassa. 5#1. Kor. 15:34; Ef. 4:17,18; Kol. 3:5Älkää antako sitä himon ja kiihkon valtaan, niin kuin tekevät pakanat, jotka eivät tunne Jumalaa. 6#1. Kor. 6:8Kukaan ei saa pyrkiä hyötymään veljensä kustannuksella. Herra rankaisee kaikesta sellaisesta, niin kuin olemme teille sanoneet ja teroittaneet mieleenne. 7#1. Piet. 1:15,16Jumala ei näet ole kutsunut meitä elämään synnillistä, vaan pyhää elämää. 8#Ef. 4:30Sen tähden se, joka kääntää selkänsä näille ohjeille, ei käännä selkäänsä ihmiselle vaan Jumalalle, joka antaa teihin Pyhän Henkensä.
9 # Jer. 31:33,34; Ef. 5:2 Veljesrakkaudesta teille ei tarvitse kirjoittaa, sillä Jumala itse on opettanut teidät rakastamaan toinen toistanne. 10Tehän rakastatte kaikkia uskonveljiä koko Makedoniassa. Mutta me kehotamme teitä, veljet, pyrkimään yhä parempaan. 11#2. Tess. 3:12Pitäkää kunnia-asiananne, että elätte rauhallisesti, hoidatte omat asianne ja ansaitsette toimeentulonne kättenne työllä, niin kuin olemme käskeneet. 12#Kol. 4:5; 1. Piet. 2:12Näin te elätte ulkopuolistenkin mielestä nuhteettomasti ettekä tarvitse kenenkään apua.
Kun Herra tulee
13 # Ef. 2:12 Tahdomme, veljet, teidän olevan selvillä siitä, mitä tapahtuu kuoleman uneen nukkuville, jotta ette surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei ole toivoa. 14#1. Kor. 15:22,23Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista, niin kuin me uskomme, silloin Jumala myös on Jeesuksen tullessa tuova poisnukkuneet elämään yhdessä hänen kanssaan. 15#1. Kor. 15:51,52Ilmoitamme teille, mitä Herra on sanonut: Me elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne siihen asti kun Herra tulee, emme ehdi poisnukkuneiden edelle. 16#2. Tess. 1:7Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. 17Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa. 18Rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla.

Copyright Kirkon keskusrahasto (Ev. Lutheran Church of Finland), 1992, 2007

Lisätietoja käännöksestä Kirkkoraamattu 1992