Ensimmäinen Pietarin kirje 2
FB92

Ensimmäinen Pietarin kirje 2

2
1 # Ef. 4:25; Kol. 3:9; Jaak. 1:21 Jättäkää siis kaikki pahuus ja vilppi, kaikki teeskentely ja kateus ja kaikki panettelu. 2Niin kuin vastasyntyneet lapset tavoitelkaa puhdasta sanan maitoa, jotta sen ravitsemina kasvaisitte pelastukseen. 3#Ps. 34:9Olettehan te »maistaneet Herran hyvyyttä».
Kristus, seurakunnan kulmakivi
4 # Mark. 12:10,11+ Tulkaa hänen luokseen, elävän kiven luo, jonka ihmiset ovat hylänneet mutta joka on Jumalan valitsema ja hänen silmissään kallisarvoinen. 5#1. Kor. 3:16+ | Jes. 61:6; Room. 15:16 | Matt. 25:35,36+Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi, pyhäksi papistoksi, toimittaaksenne hengellisiä uhreja, jotka ovat Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen tähden. 6#Jes. 28:16; Room. 9:33Sanotaanhan Raamatussa:
– Katso, minä lasken Siioniin kulmakiven,
valitun kiven, jonka arvo on suuri.
Joka häneen uskoo,
ei joudu häpeään.
7 # Ps. 118:22; Mark. 12:10 Te, jotka uskotte, saatte siis osaksenne tämän arvon ja kunnian, mutta niille, jotka eivät usko, »kivestä, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakivi, 8#Jes. 8:14; Luuk. 20:18kompastuskivi ja kallio johon langetaan». Koska he eivät tottele sanaa, he kompastuvat, ja se heidän osakseen on määrättykin.
9 # 2. Moos. 19:6, 22:30; Ilm. 1:6 Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. 10#Hoos. 1:6,9, 2:1,3,25; Room. 9:25,26Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa. Ennen te olitte armoa vailla, mutta nyt on Jumala teidät armahtanut.
Kristitty maailmassa
11 # Room. 13:14; Gal. 5:24; 2. Piet. 2:8 Rakkaat ystävät, te jotka asutte muukalaisina vieraassa maassa. Minä kehotan teitä pysymään erossa tämän maailman himoista, jotka sotivat sielua vastaan. 12#Room. 12:17; 2. Kor. 8:21; 1. Piet. 3:16 | Matt. 5:16Eläkää moitteettomasti pakanoiden keskellä, jotta he teitä pahantekijöiksi panetellessaan havaitsisivatkin hyvät tekonne ja ylistäisivät Jumalaa sinä päivänä, jona hän kohtaa heidät.
Kristitty ja esivalta
13 # Ef. 5:22—6:9; Kol. 3:18—4:1 # Room. 13:1–7; Tit. 3:1 Taipukaa Herran vuoksi kaiken maallisen järjestyksen alaisuuteen: keisarin, koska hän on kaikkien yläpuolella, 14ja yhtä lailla käskynhaltijoiden, koska keisari on valtuuttanut heidät rankaisemaan pahantekijöitä ja palkitsemaan niitä, jotka tekevät hyvää. 15#Tit. 2:8Jumalan tahto näet on, että te hyvää tekemällä panette sulun ymmärtämättömien ihmisten typerille puheille. 16#Room. 6:18; Gal. 5:13; 2. Piet. 2:19Ja näin tehkää vapaiden tavoin – älkää niin kuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niin kuin Jumalan orjat. 17#Sananl. 24:21; Mark. 12:17; Room. 12:10Osoittakaa kaikille arvonantoa, rakastakaa uskonveljiä, pelätkää Jumalaa, kunnioittakaa keisaria.
Kristitty palvelijana
18 # Tit. 2:9,10 Palvelijat, kunnioittakaa isäntiänne ja olkaa heille kuuliaisia, ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan myös epäoikeudenmukaisille. 19Armoahan se on, jos joku omassatunnossaan Jumalaan sidottuna joutuu syyttömästi kestämään kärsimyksiä. 20#1. Piet. 3:17, 4:15,16Mitä erinomaista siinä on, jos te kestätte silloin, kun teitä kuritetaan tehtyänne väärin? Jos te sen sijaan kestätte silloin, kun joudutte kärsimään tehtyänne oikein, se on Jumalalta teille tulevaa armoa. 21#Mark. 8:34; Joh. 13:15; Fil. 2:5Sillä siihen teidät on kutsuttu. Kärsihän Kristuskin teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan, jotta seuraisitte hänen jälkiään.
22 # Jes. 53:9 – Hän ei syntiä tehnyt,
hänen suustaan ei valhetta kuultu.
23 # 1. Kor. 13:5; 1. Tess. 5:15 | Jer. 11:20; Room. 12:19 Häntä herjattiin, mutta hän ei vastannut herjauksella, hän kärsi, mutta ei uhkaillut, vaan uskoi itsensä oikeamielisen tuomarin haltuun. 24#Room. 6:10,11 | Jes. 53:5Itse, omassa ruumiissaan, hän »kantoi meidän syntimme» ristinpuulle, jotta me kuolisimme pois synneistä ja eläisimme vanhurskaudelle. »Hänen haavansa ovat teidät parantaneet.» 25#Jes. 53:6 | Joh. 10:11; Hepr. 13:20Te olitte »eksyksissä niin kuin lampaat», mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan luo.

Copyright Kirkon keskusrahasto (Ev. Lutheran Church of Finland), 1992, 2007


Lisätietoja käännöksestä Kirkkoraamattu 1992