Ensimmäinen kirje korinttilaisille 11:2

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 11:2 FB92

Kiitän teitä siitä, että aina muistatte ja noudatatte niitä opetuksia, jotka olen välittänyt teille.
FB92: Kirkkoraamattu 1992
Jaa