Genesis 1:6

Genesis 1:6 MBBTAG12

Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay!”
MBBTAG12: Magandang Balita Biblia
Jaa