Genesis 1:4

Genesis 1:4 MBBTAG12

Nasiyahan ang Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim.
MBBTAG12: Magandang Balita Biblia
Jaa