Genesis 1:3

Genesis 1:3 MBBTAG12

Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng liwanag!” At nagkaroon nga.
MBBTAG12: Magandang Balita Biblia
Jaa