Bl 1
BDQ
1
Roi gah pah so, đơ̆ng blŭng-a truh tơ chăl Abraham (Đơ̆ng chăl 1:1-11:9)
Pơjing plĕnh teh
1Blŭng-a Kră Yang 'Bok Kei-Dei pơjing plĕnh păng teh. 2Teh ưh kơ đei hơbŏ păng ưh kơ đei kiơ lăm noh, tơ jơ̆p-jang oei măng mu ngăl, Yang Bơhngol 'Lơ̆ng Kră Yang 'Bok Kei-Dei asơ̆ng kơpal đak.
3Kră Yang 'Bok Kei-Dei khan thoi âu: “Athei đei hơdah,” na đei hloi hơdah;a 4Kră Yang 'Bok Kei-Dei 'bôh tơdrong hơdah noh 'lơ̆ng, na klah asong hơdah hăm măng mu. 5Kră Yang 'Bok Kei-Dei anăn hơdah noh “Kơ'năr”; măng mu noh “Kơmăng”. Thoi noh đei kơsơ̆ păng pơgê; noh jơ̆ năr mă mônh.
6Kră Yang 'Bok Kei-Dei khan dơ̆ng thoi âu: “Athei đei anê̆ rơwơ̆ng wă kơ klah asong đak hăm đak.” 7Kră Yang 'Bok Kei-Dei pơjing anê̆ rơwơ̆ng noh, klah asong đak tơ ala anê̆ rơwơ̆ng păng đak tơ kơpal anê̆ rơwơ̆ng; na đei hloi thoi noh. 8Kră Yang 'Bok Kei-Dei anăn anê̆ rơwơ̆ng noh “Plĕnh”. Thoi noh đei kơsơ̆ păng pơgê, noh jơ̆ năr mă 'bar.
9Kră Yang 'Bok Kei-Dei khan thoi âu: “Lu đak tơ ala plĕnh athei akŭm minh anih păng athei đei anih hrĕng kro;” na đei hloi thoi noh. 10Kră Yang 'Bok Kei-Dei anăn anih hrĕng kro noh “Teh”, gah mă đak akŭm băl noh anăn đak “Dơsĭ”. Kră Yang 'Bok Kei-Dei 'bôh dôm tơdrong noh 'lơ̆ng. 11Kră Yang 'Bok Kei-Dei khan dơ̆ng thoi âu: “Teh athei chăt 'long pơle, 'nhĕt 'nhot; đei găr adrĕch, 'long plei đei găr, kiơ̆ kơ adrĕch khŭl tơ kơpal teh âu.” Đei hloi thoi noh. 12Teh chăt 'nhĕt 'nhot; 'long đei găr kiơ̆ kơ adrĕch. Kră Yang 'Bok Kei-Dei 'bôh tơdrong noh 'lơ̆ng. 13Thoi noh đei kơsơ̆ păng pơgê; noh jơ̆ năr mă pêng.
14Kră Yang 'Bok Kei-Dei khan dơ̆ng thoi âu: “Athei đei lu măt pơchrang hơdah tơ tŏk-bŏk rơwơ̆ng ti. Wă kơ klah asong 'năr păng măng, wă tơdra băt kơ bơyan, đei năr hăm sơnăm. 15Kŭm wă pơchrang hơdah kơ teh;” na đei hloi thoi noh. 16Kră Yang 'Bok Kei-Dei pơjing kơ 'bar tŏ măt pơchrang hơdah tih; măt pơchrang hơdah mă tih hloh noh wă pơchrang gah kơ'năr, măt mă pơchrang mă iĕ 'biơ̆ noh wă pơchrang gah kơmăng; sư kư̆m pơjing kơ lu sơnglŏng mơ̆n. 17Kră Yang 'Bok Kei-Dei dan lu măt hơdah tơ rơwơ̆ng ti wă pơchrang kơ teh, 18wă pơchrang kơ'năr hăm kơmăng. Kră Yang 'Bok Kei-Dei 'bôh tơdrong noh 'lơ̆ng. 19Thoi noh đei kơsơ̆ păng pơgê, noh jơ̆ năr mă puăn.
20Kră Yang 'Bok Kei-Dei khan dơ̆ng thoi âu: “Athei đei pơjing lu kon sem brem arih lăm đak mă lơ. Păng lu sem păr tơ kơpal teh păr tơ anê̆ rơwơ̆ng tơ plĕnh ti.” 21Kră Yang 'Bok Kei-Dei pơjing lu ka tih păng lu kon sem brem arih lăm đak rai lơ kiơ̆ kơ adrĕch sư. Kră Yang 'Bok Kei-Dei 'bôh tơdrong noh 'lơ̆ng. 22Kră Yang 'Bok Kei-Dei ăn tơdrong pŭn hiôk kơ lu khŭl noh khan thoi âu: Athei pơjing, rai lơ, wă kơ 'bĕnh lăm đak dơsĭ păng lu sem păr kư̆m pơjing chek lar rai lơ tơ kơpal teh. 23Thoi noh, đei kơsơ̆ păng pơgê; noh jơ̆ năr mă pơđăm.
24Kră Yang 'Bok Kei-Dei khan dơ̆ng thoi âu: “Kơpal teh athei đei kon sem brem arih kiơ̆ kơ adrĕch, wă khan, sem brem hơdrông kơep lep-ler, sem bri kiơ̆ kơ adrĕch,” na đei hloi thoi noh. 25Kră Yang 'Bok Kei-Dei pơjing kơ lu sem bri kiơ̆ kơ adrĕch păng lu hơdrông kơep lep-ler, lu sem dơrong kiơ̆ kơ adrĕch. Kră Yang 'Bok Kei-Dei 'bôh tơdrong noh 'lơ̆ng.
Tơdrong pơjing kon bơngai
26Kră Yang 'Bok Kei-Dei khan thoi âu: “Bĕ lu bơ̆n pơjing kon bơngai hơbŏ thoi bơ̆n, nhen thoi bơ̆n, wă kơ pơgơ̆r lu ka lăm đak dơsĭ, lu sem păr, lu sem dơrong, lu hơdrông mơmŏ kơpal teh păng jơ̆p-jang kơ teh đak.”
27Kră Yang 'Bok Kei-Dei đei pơjing kon bơngai hơbŏ thoi rup Sư kơdih;
Sư pơjing kon bơngai hơbŏ nhen thoi Kră Yang 'Bok Kei-Dei;
Sư pơjing bơngai drŏ-nglo păng bơngai drŏ-kăn.
28Kră Yang 'Bok Kei-Dei ăn pŭn hiôk kơ kon bơngai păng khan thoi âu: “Athei pơjing chek lar rai lơ, wă kơ 'bĕnh jơ̆p kơ teh; athei pơm ăn kơ teh đak chu yom, athei pơgơ̆r lu ka lăm đak dơsĭ, khŭl sem păr kơpal plĕnh păng đĭ-đăng kon sem brem adrŏ kơpal teh.”
29Kră Yang 'Bok Kei-Dei khan dơ̆ng thoi âu: “Âu Inh ăn kơ lu iĕm 'nhĕt 'nhot chăt đei găr, đah tơ jơ̆p-jang kơ teh đak păng lu 'long plei đei găr, adrĕch noh boih jing tơmam lu iĕm sa. 30Gah lu kon sem bri, lu sem păr kơpal plĕnh păng lu sem dơrong nai kơpal teh, mă adrĕch ayơ đei arih na Inh ăn kơ rim 'nhĕt 'nhot adrih wă pơm tơmam sa,” đei hloi thoi noh. 31Kră Yang 'Bok Kei-Dei 'bôh dôm tơdrong đơ̆ng Sư pơjing 'lơ̆ng tơpă. Đơ̆ng noh đei kơsơ̆ păng pơgê noh năr mă tơdrâu.

©Bahnar Bible Association. All rights reserved.

Lisätietoja käännöksestä Sơ̆p Hlabơar Nơ̆r 'Bok Kei-Dei