چرا خدا من را دوست دارد؟

چرا خدا من را دوست دارد؟

5روز

سؤالات: وقتی پای خدا در میان است، همۀ ما این سؤالات را داریم. با توجه به فرهنگ مقایسه‌محور ما، یکی از مهمترین سئوالاتی که به ذهن می‌آید این است که "چرا خدا مرا دوست دارد؟" یا شاید "او چگونه می تواند مرا دوست داشته باشد؟" طی این برنامه، شما با ۲۶ متن از کتاب‌مقدس سروکار خواهید داشت—که هر یک دربارۀ محبت بی‌قید و شرط خدا به شما صحبت می‌کنند.

از مؤسسۀ Immersion digital سازندۀ Glo bible برای به اشتراک‌گذاری این برنامۀ ویژه، تشکر می‌کنیم. شما می‌توانید با استفاده از Glo bible این برنامۀ مطالعه و بسیاری برنامه‌های مطالعه مشابه به‌راحتی بسازید. جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از وب‌سایت www.globible.com دیدن کنید.
دربارۀ ناشر

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید