YouVersion

The Bible App is completely free, with no advertising and no in-app purchases. Get the app

چرا خدا من را دوست دارد؟

چرا خدا من را دوست دارد؟

سؤالات: وقتی پای خدا در میان است، همۀ ما این سؤالات را داریم. با توجه به فرهنگ مقایسه‌محور ما، یکی از مهمترین سئوالاتی که به ذهن می‌آید این است که "چرا خدا مرا دوست دارد؟" یا شاید "او چگونه می تواند مرا دوست داشته باشد؟" طی این برنامه، شما با ۲۶ متن از کتاب‌مقدس سروکار خواهید داشت—که هر یک دربارۀ محبت بی‌قید و شرط خدا به شما صحبت می‌کنند.

از مؤسسۀ Immersion digital سازندۀ Glo bible برای به اشتراک‌گذاری این برنامۀ ویژه، تشکر می‌کنیم. شما می‌توانید با استفاده از Glo bible این برنامۀ مطالعه و بسیاری برنامه‌های مطالعه مشابه به‌راحتی بسازید. جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از وب‌سایت www.globible.com دیدن کنید.
About The Publisher