مرحلۀ بعد: ارائۀ نسخۀ مخصوص دانشجو

٧روز

در این برنامۀ مطالعۀ هفت روزه، شما به کمک کلام خدا به کشف و درک این موضوع نائل خواهید شد که خدا کیست و شما را آفریده تا چه انسانی باشید.

ناشر

از گروه LifeChurch.tv متشکریم که این برنامۀ مطالعه را برای خوانندگان فراهم ساختند. جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از وب‌سایت www.life.church  دیدن فرمایید.

دربارۀ ناشر

بیشتر از 100000 تکمیل