انجام اراده خدا

انجام اراده خدا

دوست عزیز امروز هدیه و فرصتی دوباره از طرف خداوند برای توست! آگاه باش که در زندگی امروز تو، یک نقشه و هدف عالی وجود داره که خدا میخواد تو ازش استفاده کنی. آیا تمایل داری از موانع سرگردانی عبور کنی و هدفمند، اراده ی خداوند رو دنبال کنی، از تو دعوت می کنم تا در این برنامه مطالعاتی سه روزه با ما همراه بشی.

مایلیم از doustibakhoda.com برای ارائه این طرح تشکر کنیم. برای اطلاعات بیشتر لطفا مراجعه کنید به: https://doustibakhoda.com/mojeze/

دربارۀ ناشر

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید

;