مصونیت در مقابله با ترس

مصونیت در مقابله با ترس

نه ، تنها در این زمان دنیا بدون وقفه در مورد ویروس مرگ آور صحبت میکند . بلکه همگان عواقب آنرا نیز احساس میکنند آیا تو نیز اینگونه فکر میکنی ؟ به همین دلیل برنامه رازگاهان 5 روزه در این مورد برایت آماده کرده ایم ،

ما می خواهیم از CfaN Christ برای همه ملت ها برای ارائه این طرح تشکر کنیم. برای اطلاعات بیشتر لطفا مراجعه کنید به: http://www.cfan.eu

دربارۀ ناشر

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید

;