قرار عاشقانه

٧روز

کتاب‌مقدس دربارۀ قرارهای عاشقانه چه می‌گوید؟ این برنامۀ هفت‌روزه دیدگاهی کتاب‌مقدسی به همراه قسمتی برای مطالعۀ روزانه در اختیار شما قرار خواهد داد. قسمت مورد نظر را بخوانید، کمی وقت بگذارید و دربارۀ موقعیت خود صادقانه تأمل کنید و اجازه دهید خدا با قلب شما صحبت کند.

ناشر

از گروه LifeChurch.tv متشکریم که این برنامۀ مطالعه را برای خوانندگان فراهم ساختند. جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از وب‌سایت www.lifechurch.tv دیدن فرمایید.

دربارۀ ناشر

بیشتر از 750000 تکمیل