موازى
2
فروتنی و بزرگی مسیح
1آیا در اتّحاد با مسیح دلگرم هستید؟ آیا محبّت، محرّک اصلی زندگی شماست؟ آیا با روح‌القدس مصاحبت دارید؟ و آیا احساس مهر و شفقت در بین شما وجود دارد؟ 2پس تقاضا می‌کنم خوشی مرا به كمال رسانید و با هم توافقِ فكری، محبّت دو‌جانبه و هدف مشترک داشته باشید. 3هیچ عملی را از روی هم چشمی و خودخواهی انجام ندهید، بلكه با فروتنی، دیگران را از خود بهتر بدانید. 4به نفع دیگران فكر كنید و تنها در فكر خود نباشید. 5طرز تفكّر شما دربارهٔ زندگی باید مانند طرز تفكّر عیسی مسیح باشد:
6اگرچه او از ازل دارای الوهیّت بود،
ولی راضی نشد كه برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ كند،
7بلكه خود را از تمام مزایای آن محروم نموده،
به صورت یک غلام درآمد و شبیه انسان شد.
8چون او به شكل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را فروتن ساخت و از روی اطاعت حاضر شد
مرگ -‌حتّی مرگ بر روی صلیب- را بپذیرد.
9از این جهت خدا او را بسیار سرافراز نمود
و نامی را كه بالاتر از جمیع نامهاست به او عطا فرمود.
10تا اینکه همهٔ موجودات
در آسمان و روی زمین و زیر زمین،
با شنیدن نام عیسی به زانو در آیند.
11و همه برای جلال خدای پدر، با زبان خود اعتراف كنند
كه عیسی مسیح، خداوند است.
مانند ستارگان بدرخشید
12بنابراین ای عزیزان من، همان‌طور كه وقتی با شما بودم همیشه از من اطاعت می‌كردید، اكنون هم كه از شما دور هستم، مهمتر است كه از من اطاعت كنید و نجات خود را با ترس و لرز به كمال برسانید، 13زیرا خداست كه از لطف خود، هم اراده و هم قدرت هركاری را در شما ایجاد می‌کند.
14هر كاری را بدون شكایت و همهمه انجام دهید 15تا در زمانی‌که همه منحرف و سركش هستند، شما بدون تقصیر و گناه، فرزندان بی‌عیب خدا باشید و مانند ستارگان در جهان تاریک بدرخشید. 16پیام حیات را همیشه در اختیار مردم بگذارید. اگر چنین كنید، من دلیلی خواهم داشت كه در روز عظیم مسیح به شما افتخار كنم، زیرا این نشان خواهد داد كه كار و زحمت من بیهوده نبوده است.
17و حتّی اگر لازم باشد كه خون من مانند شراب وقف شده روی هدیهٔ قربانی ایمان شما ریخته شود، در انجام این كار خوشحالم و به شما شادباش می‌گویم. 18شما هم خوشحال باشید و به من شادباش بگویید.
تیموتاؤس و اپفرودیتس
19امیدوارم كه با خواست عیسی خداوند، بزودی تیموتاؤس را نزد شما بفرستم تا با آگاهی از احوال شما آسوده ‌خاطر شوم. 20او تنها كسی است كه احساسات مرا درک می‌کند و واقعاً در فكر شماست. 21دیگران همه به فكر خود هستند نه در فكر پیشرفت كار عیسی مسیح! 22شما تیموتاؤس را خوب می‌شناسید و می‌دانید كه او چگونه مانند یک پسر نسبت به پدر خود در انتشار انجیل به من خدمت كرده است. 23پس امیدوارم به مجرّد اینکه وضع من معلوم شود، او را نزد شما بفرستم. 24و اطمینان دارم كه با كمک خداوند، خود من نیز بزودی نزد شما خواهم آمد.
25لازم دانستم «اپفرودیتس» را كه برادر، همكار و همقطار من بوده است و شما او را برای خدمت من و رفع احتیاجاتم فرستاده بودید، نزد شما برگردانم. 26زیرا او برای همهٔ شما دلتنگ شده و از اینکه از بیماری او باخبر گشته‌اید، ناراحت شده است. 27راستش این است كه او مریض و حتّی مشرف به موت بود. امّا خدا بر او رحم كرد و نه تنها بر او، بلكه بر من نیز رحم فرمود، مبادا این غم بر غمهای دیگر من افزوده شود. 28پس مایل هستم هرچه زودتر او را نزد شما بفرستم تا شما با دیدن او بار دیگر خوشحال شوید و به این وسیله غم من هم كمتر خواهد شد. 29پس با شادی او را به عنوان برادری در خداوند بپذیرید. به افرادی مثل او احترام بگذارید، 30زیرا او نزدیک بود در راه خدمت مسیح جان بسپارد و برای اینكه نقص خدمت شما به من را جبران كند، جان خود را به خطر انداخت.