یوحنا 1:41 TPV

یوحنا 1:41 TPV

41او اول برادر خود شمعون را پیدا كرد و به او گفت: «ما ماشیح (یعنی مسیح) را یافته‌ایم.»