رومیان 10:17

رومیان 10:17 PCB

پس ایمان از شنیدن حاصل می‌شود، از شنیدن مژده در مورد مسیح.

مطالعه کل فصل

رومیان 10:17

رومیان 10:17 PCB کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر
مطالعه کل فصل

Free Reading Plans and Devotionals related to رومیان 10:17

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy