نحمیا 8:10

نحمیا 8:10 PCB

نباید غمگین باشید، بلکه باید جشن بگیرید و شاد باشید، بخورید و بنوشید و از خوراک خود به فقرا بدهید. این شادی خداوندی، مایه قوت شما خواهد بود!»

مطالعه کل فصل

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy