تثنیه 5:24

تثنیه 5:24 PCB

و گفتند: «امروز خداوند، خدایمان جلال و عظمتش را به ما نشان داده است، ما حتی صدایش را از درون آتش شنیدیم. اکنون می‌دانیم که ممکن است خدا با انسان صحبت کند و او نمیرد.

مطالعه کل فصل

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy