پیدایش 1:31

پیدایش 1:31 PCB

آنگاه خدا به آنچه آفریده بود نظر کرد و کار آفرینش را از هر لحاظ عالی دید. شب گذشت و صبح شد. این، روز ششم بود.

مطالعه کل فصل

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy