افسسیان ‮مقدمه‬

مقدمه
چرا برای ما اینقدر سخت است عقاید کسانی را که با ما اتفاق‌نظر ندارند بپذیریم؟ چرا این همه تبعیض در دنیا هست؟ تبعیض نژادی، اجتماعی، فرهنگی، و… آیا نه به این دلیل که هر کسی عقیده خود را برتر از عقیده دیگری می‌داند؟ این نامه را پولس هنگامی می‌نویسد که در زندان بود. مسیحیان شهر افسس از نژادهای گوناگون بودند و پولس از آنها درخواست می‌کند که نگذارند اختلافات نژادی و زبانی باعث جدایی آنها گردد. او نشان می‌دهد که خواست خداوند این است که در دنیا همبستگی برقرار گردد: همبستگی بین انسان و خودش، بین انسان و انسان دیگر، و بین انسان و خدا. او می‌گوید چنین همبستگی تنها به‌وسیله عیسی مسیح ممکن است.

اکنون انتخاب شده:

افسسیان ‮مقدمه‬: PCB

های‌لایت

به اشتراک گذاشتن

کپی

None

می خواهید نکات برجسته خود را در همه دستگاه های خود ذخیره کنید؟ برای ورودثبت نام کنید یا اگر ثبت نام کرده اید وارد شوید

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید