اول یوحنا 5:4

اول یوحنا 5:4 PCB

زیرا فرزندان خدا بر این دنیای شریر غلبه می‌یابند، و این غلبه توسط ایمان ما به دست می‌آید.

مطالعه کل فصل

Free Reading Plans and Devotionals related to اول یوحنا 5:4

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy