یوحنا 15:25 NMV

یوحنا 15:25 NMV

25این‌گونه، کلامی که در تورات خودشان آمده است به حقیقت می‌پیوندد که: ”بی‌سبب از من نفرت داشتند.“#مزمور ۳۵‏:۱۹ و ۶۹‏:۴.