یعقوب 1:22

یعقوب 1:22 NMV

به‌جای‌آورندۀ کلام باشید، نه فقط شنوندۀ آن؛ خود را فریب مدهید!
NMV: هزارۀ نو
به اشتراک گذاشتن

یعقوب 1:22

به اشتراک گذاشتن