۲تیموتائوس 1:4

۲تیموتائوس 1:4 NMV

چون اشکهای تو را به خاطر می‌آورم، آرزو می‌کنم با تو دیدارْ تازه کنم تا از شادی لبریز شوم.
NMV: هزارۀ نو
اشتراک گذاری در