۲تسالونیکیان 2:3

۲تسالونیکیان 2:3 NMV

مگذارید هیچ‌کس به هیچ طریقی شما را فریب دهد. زیرا تا نخست آن عِصیان واقع نشود و آن مرد بی‌دین که فرزند هلاکت است به ظهور نرسد، آن روز فرا نخواهد رسید.
NMV: هزارۀ نو
اشتراک گذاری در