Celebration Church Netherlands
The Table - Sabbath Lockdown
Sunday Morning service of Celebration Church Netherlands.
Locations & Times
Expand
  • Celebration Church Netherlands, Hilversum
    Neuweg 148, 1214 HA Hilversum, Netherlands
    Domingo 9:30 AM, Domingo 11:30 AM
  • Celebration Church Netherlands, Huizen
    IJsselmeerstraat 5A, 1271 AA Huizen, Nederland
    Domingo 10:30 AM

Welcome to Celebration Church Netherlands

Celebration Church Livestream

The coming Sundays Celebration Church Netherlands will be meeting in our homes all across our region and NOT in our buildings in Hilversum or Huizen.(The reason? We want to follow the advice given by the government concerning the Corona virus.)

https://www.celebrationchurch.nl/live/
Titel: Sabbath Lockdown

The Netherlands is facing a crisis and we are all forced to take rest. Pastor Sebastiaan van Wessem talks about the importance of taking rest and celebrating Sabbath. We are called to be Gods temple! God lives in us. Let us seek Gods face. Only He can heal and restore our nation!

Pastor: Pastor Sebastiaan van Wessem

https://www.celebrationchurch.nl/live/
Sabbat Lockdown

Nederland bevindt zich in een crisis en we worden massaal gedwongen tot het nemen van rust. Pastor Sebastiaan van Wessem praat over het belang van het nemen van rust en het vieren van de Sabbat. Wij zijn geroepen om Gods tempels te zijn! God woont in ons. Laten we Gods aangezicht zoeken. Alleen Hij kan ons land herstellen en genezen!

Pastor: Pastor Sebastiaan van Wessem

https://www.celebrationchurch.nl/live/
What do when you’re in a forced Sabbath?

1) You spend time with your family resting (Ex.20:10)
2) You spend time around the table – and invite others from outside
your family (Passover story)
3) You study and teach the scriptures
a. Jesus did: Luke 4:16
b. Paul did: Acts 17:2
4) You pray (Acts 16:13)
5) You keep on doing good works (Matt.12:12)
6) You have communion to demonstrate loyalty to the King
Wat de doen als je een verplichte sabbat moet houden?

1) Je brengt tijd door met je familie als je aan het rusten bent
(Ex.20:10)
2) Je brengt tijd door rondom de tafel – en nodigt anderen uit van
buiten je familiekring (Exodus verhaal)
3) Je bestudeert en onderwijst het woord van God
a. Jezus deed dat: Lucas 4:16
b. Paulus deed dat: Hand. 17:2
4) Je bidt (Hand.16:13)
5) Je blijft goede werken doen (Matt.12:12)
6) Je houdt avondmaal om loyaliteit aan de Koning te demonstreren

We would like to meet you at the Welcome Centre

Give

“But seek first the kingdom of God and his righteousness,and all these things will be added to you.” Matthew 6:33 ESV

https://www.celebrationchurch.nl/give/

Kids

Our online cKids page will teach your kids the Word of God in a creative, fun, and age-appropriate way.
Onze online cKids-pagina leert jouw kinderen op een creatieve, leuke en voor de leeftijd geschikte manier het Woord van God.

https://www.celebrationchurch.nl/kids/

Connect

We want to bring people together.We believe God created us to live in relationship with others. Only then can we live the full life He intends for us.

https://www.celebrationchurch.nl/connect/

Events

Check out everything that's going to happen at Celebration Church in the coming weeks.

https://www.celebrationchurch.nl/events/