Invloed Kerk
Suiwer Geloof | Diep wortels | Ingroep
As ons suiwer geloof wil hê beteken dit ons moet geplant wees, groei en uiteindelik vrug dra.
Locations & Times
Expand
  • Invloed Kerk
    1 Alibama St, West Acres, Mbombela, 1211, South Africa
    Thursday 8:30 AM
Vertel van iemand wat jou week meer betekenis gegee het
Vertel van iemand wat jou week meer betekenis gegee het.
In watter areas dink jy het God jou geplant?
Vertel van 'n area in jou lewe waar jou geloof die week getoets was.
Hoe kan jy te werk gaan om seker te maak jou geloof bly staan wanneer dit getoets word.
Hoe sal die vrugte van suiwer geloof in jou lewe lyk?

Maak 'n Bydrae

Dankie vir jou bydrae

https://invloedkerk.org.za/gee/