Kruik Gemeente
Kruik Oggenddiens 15 Augustus 2021
Kruik Oggenddiens 15 Augustus 2021
Locations & Times
Expand
  • Kruik Gemeente
    Corner of PDP Kruger and, Nelson Mandela Dr, Street, Secunda, 2302, South Africa
    Sunday 6:00 AM
DIE DINGE WAT EK SÊ - Deel 4

Ons woorde het die vermoë om seer te maak en sterk te maak, wat maak ons met hierdie woorde van ons. Ons woorde vorm ons en die mense in gesprekke met ons, as ons dit erken of nie.

Die engels gebruik "wholesome" ipv regte en opbouende woorde...

Moenie enige woorde gebruik wat nie stig of voed nie.

Efesiërs 4:29-32 NLV
Moenie enige vuil taal gebruik nie. Gebruik eerder die regte, opbouende woorde wat nodig is om dié wat luister, te bevoordeel. Ja, moenie God se Heilige Gees hartseer maak nie. In julle eenheidsband met die Heilige Gees lê julle waarborg dat julle God se verlossingsdag sal belewe.
Raak saam met alle ander slegte dinge ontslae van alle bitterheid, woede, wraak, geskel en gevloek. Wees eerder vriendelik met mekaar. Gee vir mekaar om. Vergewe mekaar soos God julle vergewe het op grond van wat Christus gedoen het.

Paulus sê; Gebruik...
Dit beteken ons het 'n keuse wat ons met ons woorde doen ons besluit, gaan dit vloek, onrein of vuil wees of eerder opbouende woorde wat stig en voed.

So ons is die verantwoordelike persone wat wag hou voor ons eie monde. Ons is die wat besluit hoe baie invloed ons woorde op ons verhoudinge gaan hê.

En... wat is dit wat God wil hê my woorde moet sê?

1 Korinthiërs 10:31 (1953) Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God.

Groot verantwoordelikheid wat Paulus voor ons lê...

Twee dinge wat hy vir ons vra om ons woorde te verander na dit wat goed en opbouend is...

1. Raak ontslae van alle bitterheid, kwaad, woede ens... sit dit uit soos 'n slegte swart sak... vergewe, al verdien niemand dit nie, gee jouself geskenk van lewe.
2. Wees eerder vriendelik, gee om en vergewe... soos Christus met ons maak. Hierdie is 'n keuse.
BESPREKINGSVRAE:

1. Hoe groot invloed, dink jy, het jou woorde op jouself en ander?
2. Dink jy dat jy vandag nuwe, vars keuses kan maak wanneer dit by jou woorde kom?
4. Is daar iemand wat jy moet vergewe?
5. Wat vat jy uit vandag se boodskap saam jou?