Dei Gratia
HOOP in die donker
Ogendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:30 AM
ROMEINE 5:3-4
Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet: swaarkry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop
ROMEINE 15:13
Mag God, die bron van hoop, julle deu rjulle geloof met alle vreugde en vrede vervul, soda tjulle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees!
Lewenstorie van Dr (Sir) William Osler
22 WOORDE
Our grand business undoubtedly, is not to see what lies dimly at a distance, but to do what lies clearly at hand.
PRAKTIESE IMPLIKASIES
• Moenie verlam raak deur dinge uit die verlede
• Moeni estruikel oor die dinge wat jy geen beheer oor het nie – die toekoms
• Daarom: laat staan “dead yesterdays” en “unborn tomorrows
KLAAGLIEDERE 3 [OT]
Maar dít sal ek ter harte neem en om dié rede bly ek hoop: deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke môre nuut. U trou is groot.
1 PETRUS 1:3
Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! In sy groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word.
HOOP - Christine Caine
Hope is unshakeable confidence in God. It doesn’t deny the reality of your pain, but it does give us a life beyond our pain. It gives us permission to believe in a new beginning.