Dei Gratia
PINKSER - Die Heilige Gees my helper
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:30 AM
DIE HEILIGE GEES IN DIE OU TESTAMENT
DIE HEILIGE GEES SKEP ‘n PLEK WAAR MENSE DIE SKOONHEID EN WONDER VAN GOD KAN SIEN EN BELEEF
DIE HEILIGE GEES IN DIE OU TESTAMENT
EX 31:1-5 [NLV]
DIE HERE HET OOK VIR MOSES GESÊ: “EK HET BESALEËL, DIE SEUN VAN URI EN KLEINSEUN VAN GUR UIT DIE STAM VAN JUDA, GEKIES. MY GEES GEE VIR HOM KENNIS EN BEGRIP EN VAARDIGHEID OM VERSKILLENDE DINGE TE KAN DOEN.
DIE BELOFTE VAN MEER
ESEG 36:26-27 [NLV]
EK GEE JULLE ’N NUWE HART MET DIE REGTE BEGEERTES EN ’N NUWE GEES. EK VAT DIE OU HART VAN SONDE WEG EN GEE JULLE ’N NUWE, GEHOORSAME HART.
EN EK GEE MY GEES IN JULLE SODAT JULLE MY VOORSKRIFTE SAL GEHOORSAAM EN DOEN WAT EK BEVEEL.
DIE BELOFTE VAN MEER
HEB 10:14–18 [NLV]
DEUR SY EEN OFFER HET HY AL SY MENSE VIR ALTYD VOLMAAK GEHEILIG. DIE HEILIGE GEES BEVESTIG DIT VIR ONS WANNEER HY IN DIE EERSTE PLEK VERKLAAR:
“DÍT IS NOU DIE VERBOND WAT EK HIERNA MET DIE VOLK ISRAEL GAAN SLUIT, VERKLAAR DIE HERE: EK SAL MY OPDRAGTE INSKRYF IN HULLE VERSTAND SODAT HULLE DIT KAN VERSTAAN.
EN EK SAL DIT IN HULLE HARTE GRAVEER SODAT HULLE DIT SAL GEHOORSAAM.”
DAN VOEG HY DAARBY: “EK SAL AAN HULLE SONDES EN HULLE OORTREDINGS NOOIT WEER DINK NIE.”
INDERDAAD, WAAR SONDEVERGIFNIS ’N WERKLIKHEID IS, IS GEEN VERDERE OFFER VIR DIE SONDE NODIG NIE.
WIE IS DIE HEILIGE GEES?
GEES VAN GOD IS LEWENDIG EN BEWEEG EN WERK IN ONS MIDDE
HOEKOM DIE HEILIGE GEES
JOH 16:7 [NLV]
TOG DEEL EK MET JULLE DIE WAARHEID: DIT IS TOT JULLE VOORDEEL DAT EK WEGGAAN, WANT AS EK NIE WEGGAAN NIE, SAL DIE RAADGEWER, DIE HEILIGE GEES, NIE NA JULLE TOE KOM NIE.
HOEKOM DIE HEILIGE GEES
JOH 16:8-14
8 EN AS HY KOM, SAL HY DIE WÊRELD OORTUIG VAN SONDE EN VAN GEREGTIGHEID EN VAN OORDEEL:
9 VAN SONDE, OMDAT HULLE IN MY NIE GLO NIE;
10 EN VAN GEREGTIGHEID, OMDAT EK NA MY VADER GAAN EN JULLE MY NIE MEER SAL SIEN NIE;
11 EN VAN OORDEEL, OMDAT DIE OWERSTE VAN HIERDIE WÊRELD GEOORDEEL IS.
13 MAAR WANNEER HY GEKOM HET, DIE GEES VAN DIE WAARHEID, SAL HY JULLE IN DIE HELE WAARHEID LEI; WANT HY SAL NIE UIT HOMSELF SPREEK NIE, MAAR ALLES WAT HY HOOR, SAL HY SPREEK EN DIE TOEKOMSTIGE DINGE AAN JULLE VERKONDIG.
14 HY SAL MY VERHEERLIK, OMDAT HY DIT SAL NEEM UIT WAT AAN MY BEHOORT, EN AAN JULLE VERKONDIG
HOEKOM DIE HEILIGE GEES
1 KOR 2:12 [NLV]
DIE GEES WAT ONS ONTVANG HET, IS NIE DIE GEES VAN DIE WÊRELD NIE, MAAR DIE GEES WAT VAN GOD KOM. SO WEET ONS WAT GOD ONS UIT GENADE GESKENK HET
HOEKOM DIE HEILIGE GEES
GENADE IS DIE GODDELIKE INVLOED VAN GOD WAT ONS AS FAMILIE BEHANDEL

WAT DOEN DIE HEILIGE GEES IN ONS?
DIE HEILIGE GEES SKEP ‘N PLEK WAAR ONS DIE SKOONHEID EN WONDER VAN GOD KAN SIEN EN BELEEF
WAT DOEN DIE HEILIGE GEES IN ONS?
1 KOR 3:16 [NLV]
BESEF JULLE NIE DAT JULLE ALMAL SAAM DIE TEMPEL VAN GOD UITMAAK EN DAT DIE GEES VAN GOD IN JULLE AS SY TEMPEL WOON NIE?
1 KOR 6:19 [NLV]
OF VERSTAAN JULLE NIE DAT JULLE LIGGAME ’N TEMPEL VAN DIE HEILIGE GEES IS WAT IN JULLE WOON EN DEUR GOD AAN JULLE GEGEE IS NIE?
WAT DOEN DIE HEILIGE GEES IN ONS?
1 JOH 2:27 [NLV]
JULLE HET IMMERS DIE HEILIGE GEES ONTVANG VAN HOM WAT IN ’N HEGTE VERHOUDING MET JULLE LEEF
1 JOH 2:20 [NLT]
BUT YOU HAVE AN ANOINTING FROM THE HOLY ONE
1 JOH 2:27 [TPT]
27 BUT THE WONDERFUL ANOINTING YOU HAVE RECEIVED FROM GOD IS SO MUCH GREATER THAN THEIR DECEPTION AND NOW LIVES IN YOU. THERE’S NO NEED FOR ANYONE TO KEEP TEACHING YOU. HIS ANOINTING TEACHES YOU ALL THAT YOU NEED TO KNOW, FOR IT WILL LEAD YOU INTO TRUTH, NOT A COUNTERFEIT. SO JUST AS THE ANOINTING HAS TAUGHT YOU, REMAIN IN HIM.