Dei Gratia
EEN DOOD, EEN OPSTANDING - Een met OPSTANDING [Opstanding Sondag]
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    domingo 9:00 AM
EFES 2:4 –10 LV]
4. MAAR GOD SE ONVERDIENDE LIEFDE IS OORVLOEDIG. DIE LIEFDE WAARMEE HY ONS LIEFHET, IS SO GROOT DAT TOE ONS VERKEERDE LEWE ONS GEESTELIKE DOOD VEROORSAAK HET,
5. HY ONS SAAM MET CHRISTUS LEWEND GEMAAK HET.
DIS DUS GOD SE ONVERDIENDE GOEDHEID WAT MAAK DAT JULLE GERED IS!
6. OMDAT ONS AAN CHRISTUS JESUS VERBIND IS, HET GOD ONS SAAM MET HOM OPGEWEK EN SAAM MET HOM ’N SITPLEK IN DIE HEMEL GEGEE.
7. SO SAL GOD, OOK IN DIE TYE WAT KOM, BEWYS DAT HY HEELTEMAL OORLOOP VAN ONVERDIENDE GOEDHEID. DIE GOEDHEID WAT GOD ONS DEUR CHRISTUS JESUS GEGEE HET, SAL AS BEWYS DIEN.
8. DIT IS MOS DIÉ ONVERDIENDE GOEDHEID WAT JULLE GERED HET TOE JULLE TOT GELOOF GEKOM HET. EN JULLE GELOOF KOM NIE UIT JULLESELF NIE, MAAR IS ’N GAWE VAN GOD. DIT IS NIE DIE GEVOLG VAN JULLE DADE NIE.
9. NIEMAND KAN DAAROOR GROOTPRAAT NIE, WANT ONS IS GOD SE HANDEWERK. HY HET ONS IN ONS VERHOUDING MET CHRISTUS JESUS SÓ GEMAAK DAT ONS DIE GOEIE WERKE WAT HY VIR ONS BESTEM HET, KAN UITLEWE.
HOOP
· DIE GEES WAT IN JOU WOON IS DIE GEES WAT JESUS UIT DIE DOOD OPGEWEK HET
· OPSTANDINGSLEWE IS OM VANUIT ‘N ANDER VERTREKPUNT TE LEEF EN WANDEL
1 PETER 1:3
"PRAISE BE TO THE GOD AND FATHER OF OUR LORD JESUS CHRIST! IN HIS GREAT MERCY HE HAS GIVEN US NEW BIRTH INTO A LIVING HOPE THROUGH THE RESURRECTION OF JESUS CHRIST FROM THE DEAD.
· DIE GEES VAN DIE VERESE JESUS WAT GRAF DOOD EN HEL OORWIN HET IS IN MY
ONTMOETING
· WAT JY NODIG HET, GOD KAN VOORSIEN?
· OPSTANDING BRING LIG IN DUISTENIS VAN DIE GRAF WAARIN JY VERKEER
· OPSTANDING BEKRAGTIG DIE AFGEHANDELDE WERK
VERTREKPUNT
· JY BEGIN BY WIE JY IS IN CHRISTUS IS VANDAG
· ‘N WEG IS GEBAAN
KOL 2:12-15 [NLV]
12. TOE JULLE GEDOOP IS, IS JULLE SAAM MET CHRISTUS BEGRAWE. OMDAT JULLE ÉÉN IS MET HOM IS JULLE OOK SAAM MET HOM OPGEWEK.
JULLE GELOOF IN DIE KRAG VAN GOD HET DIT MOONTLIK GEMAAK.
EN DIT IS HIERDIE SELFDE KRAG WAT JESUS UIT DIE DOOD OPGEWEK HET!
13. JULLE WAS EINTLIK DOOD OMDAT JULLE GESONDIG HET EN OMDAT JULLE SONDIGE GEAARDHEID NOG NIE WEGGENEEM WAS NIE.
GOD HET JULLE EGTER SAAM MET CHRISTUS LEWENDIG GEMAAK TOE HY JULLE AL JULLE SONDES VERGEWE HET.
14. HY HET DIE DOKUMENT MET VOORSKRIFTE WAT AS KLAGSTAAT TEEN ONS GEDIEN HET, UITGEVEE EN DIT VAN ONS AF WEGGEVAT DEUR DIT AAN DIE KRUIS VAS TE SPYKER.
15. SO HET HY DIE HEMELSE EN AARDSE MAGTE ONTWAPEN. HY HET HULLE IN DIE OPENBAAR BESPOTLIK GEMAAK DEUR AAN DIE KRUIS OOR HULLE TE TRIOMFEER.
KOL 3:1-5 [NLV]
AANGESIEN JULLE SAAM MET CHRISTUS OPGEWEK IS, MIK IN DIÉ LEWE NA DIE DINGE WAT DAARBO BY CHRISTUS IS, WAAR HY AAN DIE REGTERHAND VAN GOD SIT.
JULLE HET MOS SAAM MET CHRISTUS GESTERF EN JULLE LEWE IS SAAM MET HOM VEILIG BY GOD WEGGESTEEK.
WANNEER CHRISTUS, WAT JULLE LEWE IS, BY SY WEDERKOMS VERSKYN, SAL JULLE OOK SAAM MET HOM IN HEERLIKHEID VERSKYN.
1 PET 1:21 [NLV]
CHRISTUS MAAK DAT JULLE AL JULLE VERTROUE OP GOD STEL. GOD HET CHRISTUS UIT DIE DOOD OPGEWEK EN HEERLIKHEID AAN HOM GEGEE. DAAROM STEL JULLE AL JULLE VERTROUE EN HOOP OP GOD.