Kruik Gemeente
Kruik Oggenddiens 10 Januarie 2021
Kruik Oggenddiens 3 Januarie 2021
Locations & Times
Expand
  • Kruik Gemeente
    Corner of PDP Kruger and, Nelson Mandela Dr, Street, Secunda, 2302, South Africa
    Friday 7:00 AM
Het jy al gesien hoe vinnig jong kinders hulle aandag kan skuif van een aktiwiteit tot 'n ander? Tog is hierdie verskynsel van afleidings nie net iets by jong kinders nie, maar 'n algemene verskynsel by volwassenes ook. Deel van die rede vandag daarvoor is die vinnige versprei van informasie waartoe ons toegang het. Ons word gebombardeer deur sosiale media, foon - en Whatsapp boodskappe en dis so maklik om meegesleur te word deur al hierdie afleidings,

Dit los ons by die vraag: Hoe gaan ek gefokus bly op God in 2021? M.a.w. hoe gaan ek daardie uitkyk op wie God is en wat Hy doen behou deur my daaglikse lewe hierdie jaar?

Tema van vandag se boodskap: FOKUS OP WAT TEL

“Moenie vir julle hier op aarde skatte bymekaarmaak waar mot en roes dit wegvreet en diewe inbreek en roof nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar waar geen mot en roes dit sal kan bykom nie, en waar diewe nooit sal kan inbreek en roof nie. Onthou, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.” MATTEUS 6:19-21 NLV


Jesus verwys hier na die afleiding van (aardse materialistiese) BEGEERTES…

Terwyl ek glo dis nie opsig self verkeerd om geld te wil maak of besittings te wil bymekaarmaak nie, wys Jesus vir ons baie duidelik dat geld en besittings sal vergaan, maar daar wel skatte is wat ewig hou. Ons word dag na dag in ons samelewing gebombardeer deur die illusie dat om meer te besit jou meer gelukkig gaan maak. Ek is wel van mening dat die vyand se primere strategie is nie die geld of besittings self nie, maar om deur geld en besittings ons fokus op God te probeer aflei na tydelike aardse goed sodat ons die ewige dinge wat regtig tel sal mis. Mag ek en jy dus waaksaam wees vir die afleiding van aardse BEGEERTES m.b.t. ons uitkyk op God...

Dan, net ‘n paar verse aan kom verklaar Jesus nog iets:

“Kan al julle bekommernis julle lewe een sekonde langer rek? Moet julle dus nie bekommer en vra: ‘Wat sal ons tog eet?’ of: ‘Wat sal ons drink?’ of: ‘Wat sal ons aantrek?’ nie. Dit is die ongelowiges wat oor hierdie soort dinge begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. “Nee, maak die koningsheerskappy van God en dit wat voor Hom reg is, julle prioriteit; dan sal God vir julle al hierdie ander dinge byvoeg.” ‭‭MATTEUS‬ ‭6:27, 31-33‬ ‭NLV‬‬

Die volgende verwysing wat Jesus hier maak is die van afleiding van BEKOMMERNISSE… Ek het ‘n vermoede dat hier aan die begin van 2021 baie mense gebuk gaan onder bekommernisse. Menslikgesproke kan mens amper nie iemand kwalik neem wat tans bekommernisse beleef nie, met moontlike vrae soos: “Gaan ek my werk behou tydens hierdie Covid tyd? Gaan ons deurkom met ons finansies die jaar? Wat is die kans dat ek of my geliefdes Covid opdoen en baie siek word of selfs die ergste met hulle gebeur? Hoe gaan my kinders se skooljaar lyk?”

Jesus kom spreek egter ons bekommernisse direk aan deur om te sê dat ons bekommernisse ons lewe glad nie kan verleng of verbeter nie en hemelse Vader reeds weet wat ons nodig het… Wees dus bewus van die afleiding van BEKOMMERNISSE wat jou en my fokus kan weghou van dit wat tel…

Die vraag staan steeds: Hoe gaan ek gefokus bly op God in 2021?

Vanuit Jesus se woorde in Matt.6 sien ons praktiese wenke:

1. Fokus op VERHOUDINGE
Dit kom neer op: Vind jou “skat” in jou verhouding met God en mense…
Ons het gelees waar Jesus sê: "Onthou, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.”
'n Paar hoofstukke aan in Matt.22 vra ‘n skrifgeleerde vir Jesus wat die grootste en belangrikte gebod is. Jesus se antwoord: “Jy moet die Here jou God liefhê, met jou hele hart, siel, krag en verstand en jou naaste liefhê soos jouself.”.

Daarom glo ek ‘n fokus in hierdie jaar wat tel is ons verhouding met God en mense. Ek glo hierdie verhoudinge is die grootste hemelse skatte wat ons kan bymekaarmaak wat ewigheidswaarde het in hierdie lewe en ook die lewe hierna. Daarom, ‘n vraag aan myself en vir jou ook op hierdie punt is:
Hoe gaan ek God en mense ‘n prioriteit maak die jaar?

‘n 2de praktiese wenk om jou te help fokus op wat tel is:
2. Fokus op OORGAWE
Wat neerkom op: Laat God heers oor jou lewe…
Ons het ook Jesus se woorde gelees: “Nee, maak die koningsheerskappy van God en dit wat voor Hom reg is, julle prioriteit; dan sal God vir julle al hierdie ander dinge byvoeg.”

As ons nie ingesluk wil word deur die bekommernisse van hierdie lewe nie, het ons nodig om beheer oor te gee aan die Een groter en meer bekwaam as ek en jy… Soos die gesegde lui:: “Let Go and let God”

Dit los ons by die vraag van:
Wat moet ek vir die Here oorgee en wat kan ek van my kant doen die jaar?

Ja, om toe te laat dat God heers oor jou lewe, beteken nie jy is ‘n passiewe toeskouer nie, maar beteken juis eerder jy is ‘n aktiewe deelnemer saam met die Here om Sy wil uit te voer en deur Hom gebruik te kan word. Mag jy saam met die Here reis met Hom as jou toergids.

Ek wil uitnooi om saam my die jaar meer as ooit tyd uit te koop vir gesonde verhoudinge met God en mense… ‘n Fokus wat tel… So, ook wil ek jou uitdaag om die voordeel te smaak van om oor te gee aan God… ‘n Fokus wat tel… Verhoudinge en Oorgawe…
Besprekingsvrae:
1. Hoe gaan ek gefokus bly op God in 2021? M.a.w. hoe gaan ek daardie uitkyk op wie God is en wat Hy doen behou deur my daaglikse lewe hierdie jaar?
2. Hoe gaan ek God en mense ‘n prioriteit maak die jaar?
3. Wat moet ek vir die Here oorgee en wat kan ek van my kant doen die jaar?