An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Gaeilge [Irish Gaelic]

Leer esta Versión: An Bíobla Naofa 1981

An Bíobla Naofa

Is aistriúchán úr Gaeilge é ‘An Bíobla Naofa’ a críochnaíodh in 1981, aistriúchán ó na buntéacsanna Eabhraise, Aramaise agus Gréigise go Gaeilge. Tá eolas le fáil ar cá háit ar féidir teacht ar chóipeanna crua de ‘An Bíobla Naofa’ chomh maith le mioneolas ar an aistriúchán sna bunréamhráite (as Gaeilge ach aistrithe go Béarla chomh maith), maraon le tráchtadh ón eagrán cló, tá an t-eolas sin le fáil ach dul ar an suíomh: www.anbioblanaofa.org.

Completed in 1981, An Bíobla Naofa is a fresh translation from the original Hebrew, Aramaic and Greek texts into Irish. Information on where to purchase printed hard copies of An Bíobla Naofa, as well as detailed information on the translation in the original introductions and preface (in Irish, but also translated into English), along with the commentary included in the print edition, are available online at: www.anbioblanaofa.org.

An Bíobla Naofa Cóipcheart: An Sagart, 1981. Úsáidtear le cead.

Ni miste téacs An Bíobla Naofa a ailléidiú in aon fhoirm (scríofa, infheicthe, leictreonach, nó inchloiste) suas go cúig céad véarsa go cuimsitheach gan cead cinnte scríofa an fhoilsitheora, ar choinníoll nach níos mó ná 25% den saothar ina n-ailléidtear iad na véarsaí sin agus nach ailléidtear leabhar iomlán den Bhíobla. Is gá cead scríofa ó An Sagart, An Díseart, An Daingean, Co. Chiarraí, Éire, d’athfhriotal breis is cúig céad véarsa nó oiread is a bheadh níos mó ná 25% den saothar, nó iarratais eile do chead.

An Bíobla Naofa Copyright © 1981 An Sagart. Used by permission.

The text of An Bíobla Naofa may be quoted in any form (written, visual, electronic, or audio) up to and inclusive of five hundred verses without express written permission of the publisher, provided that the verses quoted do not account for more than 25 percent of the work in which they are quoted, and provided that a complete book of the Bible is not quoted. Quotations in excess of five hundred (500) verses or 25 percent of the work, or other permission requests, must be obtained in writing from An Sagart, An Díseart, An Daingean, Co. Chiarraí, Ireland.

Editor

An Sagart

Otras Versiones de este Editor

An Bíobla Naofa 1981

Versiones Disponibles

Número total de Versiones:1,889
Número total de idiomas:1,306

Haga de ella su Biblia

Resalte o Marque sus versículos favoritos, haga Imágenes de Versículo que puede compartir, y agregue pasajes bíblicos a Notas públicas o privadas.

Crear Su Cuenta Gratis

Planes de Lectura y Devocionales Gratis

Los Planes Bíblicos le ayudan a involucrarse con la Palabra de Dios todos los días, un poco cada vez.

Buscar Todos los Planes

Descargue la Aplicación Gratuita de la Biblia

Decenas de millones de personas están usando la Biblia App para hacer que la Palabra de Dios sea una parte de su vida diaria. Descargue la aplicación gratuita y acceda a sus Marcadores, Notas y Planes de Lectura desde cualquier lugar. Disfrute de cientos de versiones, incluyendo audio Biblia, todo en su dispositivo móvil.