Geneza 1
VDCL

Geneza 1

1
Facerea
1La#In. 1.1, 2. Evr. 1.10. început#Ps. 8.3; 33.6; 89.11, 12; 102.25; 136.5; 146.6. Is. 44.24. Ier. 10.12; 51.15. Zah. 12.1. Fapte. 14.15; 17.24. Col. 1.16, 17. Evr. 11.3. Ap. 4.11; 10.6. Dumnezeu a făcut cerurile și pământul.
Lumina
2Și pământul era pustiu și gol și era întuneric peste fața adâncului#Ps. 33.6. Is. 40.13, 14. și Duhul lui Dumnezeu se mișca peste fața apelor. 3#Ps. 33.9.Și Dumnezeu a zis#2 Cor. 4.6.: Să fie lumină! Și a fost lumină. 4Și Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. 5Și Dumnezeu a numit lumina#Ps. 74.16; 104.20. zi, iar întunericul l‐a numit noapte. Și a fost seară și a fost dimineață: ziua întâi.
Cerul
6Și Dumnezeu a zis#Iov 37.18. Ps. 136.5. Ier. 10.12; 51.15.: Să fie o întindere între ape și să despartă apele de ape. 7Și Dumnezeu a făcut întinderea#Prov. 8.28. și a despărțit apele care erau dedesuptul întinderii de apele#Ps. 148.4. care erau deasupra întinderii. Și așa a fost. 8Și Dumnezeu a numit întinderea ceruri. Și a fost seară și a fost dimineață: ziua a doua.
Pământul
9Și Dumnezeu a zis#Iov 26.10; 38.8. Ps. 33.7; 95.5; 104.9; 136.6. Prov. 8.29. Ier. 5.22. 2 Pet. 3.5.: Să se strângă la un loc apele care sunt dedesubtul cerurilor și să se arate uscatul! Și așa a fost. 10Și Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar strângerea apelor a numit‐o mări. Și Dumnezeu a văzut că era bine. 11Și Dumnezeu a zis#Evr. 6.7.: Să dea pământul verdeață, ierburi care fac sămânță, pomi#Lc. 6.44. roditori care fac roade după soiul lor în care este sămânța lor pe pământ. Și așa a fost. 12Și pământul a dat verdeață, ierburi care fac sămânță după soiul lor și pomi care fac roade în care este sămânța lor după soiul lor. Și Dumnezeu a văzut că era bine. 13Și a fost seară și a fost dimineață: ziua a treia.
Soarele, luna și stelele
14Și Dumnezeu a zis: Să fie#Deut. 4.19. Ps. 74.16; 136.7. luminători în întinderea cerurilor ca să despartă ziua de noapte și să fie ca semne și ca#Ps. 74.17; 104; 19. vremi și ca zile și ani. 15Și ei să fie ca luminători în întinderea cerului ca să lumineze pe pământ. Și așa a fost. 16Și Dumnezeu a#Ps. 136.7, 8, 9; 148.3, 5. făcut cei doi mari luminători: luminătorul mai mare ca să stăpânească ziua#Ps. 8.3. și luminătorul mai mic ca să stăpânească noaptea; a făcut și#Iov 38.7. stelele. 17Și Dumnezeu i‐a pus în întinderea cerurilor ca să lumineze pe pământ 18și să#Ier. 31.35. stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Și Dumnezeu a văzut că era bine. 19Și a fost seară și a fost dimineață: ziua a patra.
Viețuitoarele mării
20Și Dumnezeu a zis: Să mișune apele cu mulțimi de viețuitoare și să zboare păsări deasupra pământului pe fața întinderii cerurilor. 21Și#Cap. 6.20; 7.14; 8.19. Ps. 104.26. Dumnezeu a făcut peștii cei mari de mare și orice vietate care se mișcă, de care roiesc apele după soiul lor, și orice pasăre înaripată după soiul ei. Și Dumnezeu a văzut că era bine. 22Și Dumnezeu le‐a binecuvântat, zicând#Cap. 8.17.: Creșteți și înmulțiți‐vă și umpleți apele în mări și să se înmulțească păsări pe pământ. 23Și a fost seară și a fost dimineață: ziua a cincea.
Viețuitoarele pământului
24Și Dumnezeu a zis: Să dea pământul vietate după soiul său, dobitoace și târâtoare și viețuitoare a pământului după soiul său. Și așa a fost. 25Și Dumnezeu a făcut viețuitoarea pământului după soiul său și dobitoacele după soiul lor și orice se târăște pe pământ după soiul său. Și Dumnezeu a văzut că era bine. 26Și Dumnezeu a zis#Cap. 5.1; 9.6. Ps. 100.3. Ecl. 7.29. Fapte. 17.26, 28, 29. 1 Cor. 11.7. Ef. 4.24. Col. 3.10. Iac. 3.9.: Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră; și ei#Cap. 9.2. Ps. 8.6. să stăpânească peste peștii mării și peste păsările cerurilor și peste dobitoace și peste tot pământul și peste orice târâtoare care se târăște pe pământ. 27Și Dumnezeu a făcut pe om după#1 Cor. 11.7. chipul Său; l‐a făcut după chipul lui Dumnezeu; i‐a făcut#Cap. 5.2. Mal. 2.15. Mat. 19.4. Mc. 10.6. parte bărbătească și parte femeiască. 28Și Dumnezeu i‐a binecuvântat și Dumnezeu le‐a zis#Cap. 9.3. Iov 36.31. Ps. 104.14, 15; 136.25; 146.7. Fapte. 14.17.: Creșteți și înmulțiți‐vă și umpleți pământul și supuneți‐l și stăpâniți peste peștii mării și peste păsările cerurilor și peste orice vietate care se târăște pe pământ. 29Și Dumnezeu a zis: Iată v‐am dat orice iarbă care face sămânță care este pe fața întregului pământ și orice pom în care este rodul unui pom care face sămânță: să#Cap. 9.3. Iov 36.31. Ps. 104.14, 15; 136.25; 146.7. Fapte. 14.17. vă fie ca hrană. 30Și oricărei#Ps. 145.15, 16; 147.9. viețuitoare a pământului și#Iov 38.41. oricărei păsări a cerurilor și oricărei târâtoare care se târăște pe pământ în care este un suflet viu am dat ca hrană orice iarbă verde. Și așa a fost. 31Și#Ps. 104.24. 1 Tim. 4.4. Dumnezeu a văzut tot ce făcuse și iată era foarte bine. Și a fost seară și a fost dimineață: ziua a șasea.

© British and Foreign Bible Society (BFBS) 2018

© Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 2018


Más información sobre Traducere Literală Cornilescu 1931

YouVersion utiliza cookies para personalizar su experiencia. Al usar nuestro sitio web, acepta nuestro uso de cookies como se describe en nuestra Política de privacidad.