JOB 11:18

NLV
Nuwe Lewende Vertaling

18Jy sal vol moed wees
omdat jy hoop sal hê.
Jy sal beskerm wees
en rus in veiligheid.