YouVersion Logo
Search Icon

Efezanom 2:11-18

Efezanom 2:11-18 SLB

Preto pamätajte, že ste kedysi boli pohania podľa tela a neobrezanými vás prezývali takzvaní obrezaní, totiž (obrezaní) ľudskou rukou na tele,a že ste boli v tom čase bez Krista, vylúčení zo spoločenstva s Izraelom, cudzí zmluvám zasľúbenia, bez nádeje a bez Boha na svete.Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďalekí, v Kristovi Ježišovi stali ste sa blízkymi krvou Kristovou.Lebo On je náš pokoj, On, ktorý oboch spojil v jedno a zboril priehradný múr, nepriateľstvo,keď na svojom tele pozbavil platnosti zákon s jeho nariadeniami, aby tak z dvoch stvoril v sebe jedného, nového človeka, nastolil pokoja oboch v jednom tele zmieril s Bohom skrze kríž, na ktorom zahladil to nepriateľstvo.A tak prišiel zvestovať pokoj vám ďalekým a pokoj aj blízkym,lebo skrze Neho obaja máme prístup k Otcovi v jednom Duchu.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;