YouVersion Logo
Search Icon

JEREMIA 31

31
1Daardie tyd, sê die Here,
sal Ek die God van al die stamme van Israel wees,
en hulle sal my volk wees.
2So sê die Here:
Israel, die volk wat aan die swaard ontkom het,
is begenadig in die woestyn,
hy sal na sy rusplek toe kom.
3Van ver af het die Here Hom aan Israel bekend gemaak:
Ek het jou nog altyd liefgehad,
daarom het Ek jou met geduld verdra.
4Ek sal aan jou kinders gee, Israel,
jy sal kinders in die wêreld bring.
Jy sal weer jou tamboeryne dra,
jy sal uitgaan om te dans saam met dié wat bly is.
5Jy sal weer wingerde plant op die Samariaberge,
die boere sal dit plant en die vrugte daarvan geniet.
6Die dag het aangebreek,
die dag waarop dié wat wag staan,
op die Efraimsberge sal roep:
“Kom ons gaan na Sion toe,
na die Here ons God toe.”
7So sê die Here:
Sing van blydskap oor Jakob, die leier onder die nasies,
juig oor hom!
Laat hoor julle loflied, en sê:
Red u volk, Here,
red wat van Israel oorgebly het!
8Ek laat kom hulle uit die land in die noorde,
Ek vergader hulle van die uithoeke van die aarde af:
onder hulle is blindes en kreupeles,
swanger vrouens en vrouens in kraam.
'n Groot gemeente sal hiernatoe terugkom.
9In trane sal hulle kom, met smeekgebede,
maar Ek sal hulle lei,
Ek sal hulle by waterstrome bring,
op 'n gelyk pad, niemand sal struikel nie,
want Ek het Israel se Vader geword,
Efraim is my eersgeborene.
10Hoor die woord van die Here, nasies,
vertel dit aan die verste eilande!
Julle moet sê:
Hy wat vir Israel verstrooi het, sal hom bymekaarmaak.
Die Here sal hom oppas soos 'n wagter sy trop skape oppas.
11Die Here het vir Jakob bevry,
hulle gered uit die mag van een wat sterker as hulle is.
12Hulle sal kom en op die Sionshoogte sing,
hulle sal straal van blydskap oor die goeie
wat deur die Here gegee word:
oor koring, wyn en olie,
oor die aanteel van kleinvee en grootvee.
Hulle sal floreer soos 'n tuin wat goed natgelei word,
hulle sal nie meer na water smag nie.
13Dan sal die jong meisies dans van blydskap
saam met die jong mans en die ou mans.
Ek sal hulle droefheid in vreugde verander,
Ek sal vir hulle uitkoms gee:
Ek sal hulle bly maak,
hulle sal geen kommer meer hê nie.
14Ek sal 'n oorvloed goeie kos vir die priesters gee,
my volk sal oorgenoeg hê aan die goeie wat Ek gee, sê die Here.
15So sê die Here:
'n Gekerm word op Rama gehoor,
'n gehuil vol hartseer:
Ragel treur oor haar kinders,
sy wil haar nie laat troos nie,
want haar kinders is weg.
16So sê die Here: Bly stil, moenie huil nie,
moenie trane in jou oë hê nie!
Vir al jou swaarkry sal jy vergoed word,
sê die Here,
jou kinders sal uit die vyand se land terugkom.
17Daar is 'n toekoms vir jou nageslag, sê die Here,
jou kinders sal na hulle besitting toe terugkom.
18Ek het duidelik gehoor hoe Efraim kla:
“U het my gestraf,
ek is ingebreek soos 'n kalf wat mak gemaak is.
Bring my terug na U toe dat ek my kan bekeer,
want U is die Here my God.
19Ek het weggedwaal, maar ek het berou gehad,
ek het tot insig gekom en myself vol berou op die heupe geslaan,
ek het my geskaam, ek het skande oor my gebring,
ek is verneder oor die sondes van my jeug af.”
20Efraim is nie my troetelkind nie,
'n kind in wie Ek My verlustig nie,
en tog, elke keer as Ek hom bestraf,
dink Ek met hartseer aan hom
en is Ek ontstel oor hom,
want Ek het hom baie lief,
sê die Here.
21Rig vir jou padwysers op,
bring vir jou rigtingborde aan,
hou jou oog op die grootpad,
op die pad wat jy moet loop.
Kom terug, Israel,
kom terug na jou stede toe.
22Hoe lank gaan jy nog talm,
jy wat so dikwels jou eie koers gaan?
Die Here skep iets nuuts in jou land:
Israel sal die Here liefhê.
23So sê die Here die Almagtige, die God van Israel:
Wanneer Ek hulle lot verander,
sal hulle weer in Juda en in sy stede sê:
Die Here sal jou seën, regmatige woonplek,
heilige berg!
24Mense sal saam woon in Juda en in sy stede,
boere en veewagters wat rondtrek.
25Ek gee nuwe krag aan dié wat moeg is,
Ek maak die moedelose weer vol moed.
26Dit is waarom Ek ingryp:
Ek het alles gesien,
Ek sal nie terugkom op my besluit nie.
27Daar kom 'n tyd, sê die Here,
dat Ek Israel en Juda weer sal vol maak met mense en diere.
28Ek was gretig om hulle uit te ruk en af te breek,
om hulle plat te slaan en te vernietig,
om rampe oor hulle te bring.
Ek sal net so gretig wees om hulle op te bou en hulle te plant, sê die Here. 29In daardie tyd sal hulle nie meer sê: “Die vaders het groen druiwe geëet, en die kinders se tande het stomp geword” nie. 30Elke mens sal oor sy eie sonde sterf: wie groen druiwe eet, se tande sal stomp word.
31Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat Ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. 32Dit sal nie wees soos die verbond wat Ek met hulle voorvaders gesluit het toe Ek hulle aan die hand gevat en uit Egipte laat trek het nie. Hulle het daardie verbond wat Ek met hulle gesluit het, verbreek al was Ek getrou aan hulle, sê die Here. 33Dit is die verbond wat Ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here: Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagte vaslê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. 34'n Man sal nie meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou: “Jy moet die Here dien” nie, want almal sal My dien, klein en groot, sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie.
35So sê die Here,
Hy wat die son bedags laat skyn,
die maan en sterre beveel om snags te skitter,
Hy wat die see onstuimig laat word, wat sy golwe laat druis,
wie se Naam Here die Almagtige is:
36Eers as hierdie dinge uit my teenwoordigheid verdwyn, sê die Here, sal die nageslag van Israel ophou om vir altyd in my teenwoordigheid 'n nasie te wees.
37So sê die Here:
As die hemel daarbo afgemeet kan word
en as die fondamente van die aarde daaronder vasgestel kan word,
sal Ek die hele nageslag van Israel verwerp
oor alles wat hulle gedoen het, sê die Here.
38Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat hierdie stad vir My herbou sal word van die Gananeltoring af tot by die Hoekpoort. 39Die maatlyn sal van daar af reguit loop tot by die Garebheuwel en dan sal dit swaai na Goa toe. 40Die hele dal waar lyke en as weggegooi word, en al die terrasse tot by Kedronspruit en ooswaarts tot by die Perdepoort sal aan die Here gewy wees. Dit sal nooit weer uitgeruk of platgeslaan word nie.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy