YouVersion Logo
Search Icon

PREDIKER 7

7
Wie wysheid het
1'n Goeie naam is beter as reukolie,
die sterfdag beter as die geboortedag.
2Dit is beter om na 'n huis toe te gaan waar daar gerou word
as na 'n huis waar daar feesgevier word.
Elkeen wat lewe, moet ter harte neem
wat die uiteinde van die mens is.
3Droefheid is beter as lag;
agter 'n somber gesig skuil 'n helder gees.
4Wie wysheid het, voel hom tuis waar daar gerou word,
die dwaas voel hom tuis waar daar plesier is.
5Dit is beter om vermaan te word deur iemand wat wysheid het,
as om besing te word deur 'n dwaas.
6Soos die geknetter van doringtakke onder 'n pot,
so klink die gelag van 'n dwaas.
Ook hier kom dit tot niks.
7Afpersing maak van 'n verstandige mens 'n dwaas,
'n omkoopgeskenk vernietig die goeie oordeel.
8'n Voltooide taak is beter as een wat pas begin is.
Geduld is beter as hoogmoed.
9Moenie gou kwaad word nie:
dit is 'n dwaas wat gou kwaad word.
10Moenie sê in die ou dae was dit beter as nou nie;
dit is nie uit wysheid dat 'n mens so sê nie.
11Wysheid saam met besittings is goed;
dit is 'n voordeel vir elkeen wat leef.
12Wysheid bied beskerming soos geld beskerming bied;
kennis en wysheid verryk die lewe van hom wat dit besit.
13Kyk na die werk van God:
wie kan reguit maak wat Hy krom gemaak het?
14Wees bly op die dag van voorspoed, en as daar 'n dag van teëspoed kom, sien dit so: soos die een het God ook die ander gegee, sodat die mens nie sal weet wat vir hom voorlê nie.
15In my lewe wat tot niks gekom het nie, het ek alles gesien:
'n regverdige gaan onder al doen hy reg,
'n goddelose geniet 'n lang lewe, al doen hy verkeerd.
16Moet jou nie te regverdig wil hou nie,
moenie aanspraak maak op meer wysheid as wat jy het nie;
waarom jou eie ondergang soek?
17Moenie aanhou verkeerd doen nie,
moenie dwaas wees nie;
waarom voor jou tyd doodgaan?
18Dit is goed dat jy aan die een vermaning vashou
en die ander ook nie laat los nie,
want hy wat vir God dien, gehoorsaam altwee.
19Wysheid gee aan dié wat dit het,
meer mag as wat tien maghebbers in 'n stad het.
20Daar is geen mens op aarde regverdig nie,
niemand wat net goed doen en nie sondig nie.
21Moet jou nie steur aan alles wat gesê word nie. Dan sal jy jou dit nie aantrek as jou slaaf jou verwens nie. 22Jy weet hoe baie kere jy self ander verwens het.
23Ek het alles met die hulp van wysheid getoets.
Ek wou wysheid bekom, maar dit het buite my bereik gebly.
24Die betekenis van wat gebeur, lê buite bereik,
baie diep; wie kan dit vind?
25Ek het my opnuut daaraan gewy om te wete te kom, na te vors en te ondersoek wat wysheid en insig is, en ek het toe vasgestel dat goddelose optrede dwaasheid is, dat onverstandige optrede geen doel dien nie. 26Ek het gevind:
'n vrou wat strikke stel vir mans,
is erger as die dood self.
Haar bekoorlikheid is 'n vangnet,
in haar arms is jy 'n gevangene.
Wie voor God reg lewe, vermy haar,
maar die sondaar laat hom deur haar vang.
27Dit het ek gevind, sê die Prediker,
toe ek een en een bymekaargesit het
om die regte insig te kry.
28Wat ek nog altyd soek,
het ek nie gevind nie.
Ek het wel uit duisend mense een betroubare man gevind,
maar so 'n vrou het ek onder hulle nie gevind nie.
29Die één ding wat ek wel gevind het, is dit:
God het die mense goed en opreg gemaak,
tog het hulle hulle besig gehou met allerlei slimmighede.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy