YouVersion Logo
Search Icon

1 Johannesbrevet 3

3
1Tänk vilken stor kärlek Fadern har visat oss när vi får kallas hans barn, och tänk att vi verkligen är det! De människor som tillhör den här onda världen, känner inte Gud, och därför kan de inte förstå att vi är hans barn. 2Kära vänner, vi är redan nu Guds barn, men vad vi ska bli i framtiden det har vi ännu inte fått reda på. Men en sak vet vi i alla fall, och det är att när Jesus kommer tillbaka ska vi bli lika honom, för då får vi se honom precis som han är. 3Den som tror att Jesus ska återvända håller sig ren från synden, på samma sätt som Jesus är fullständigt ren.
4Var och en som syndar bryter mot Guds lag, för synd är att gå emot Guds vilja. 5Men ni vet att Jesus kom för att ta bort våra synder, och att det inte finns någon synd i honom. 6Så om vi lever i gemenskap med honom fortsätter vi inte att synda. Den som fortsätter att synda har aldrig förstått vem Jesus är och känner honom inte.
7Mina barn, låt ingen lura er när det gäller detta: Den som följer Guds vilja och handlar rätt är en god människa, precis som Jesus är god. 8Och den som fortsätter att synda tillhör djävulen, för djävulen har syndat ända från tidens början. Men Guds Son kom för att göra slut på det onda som djävulen har ställt till med. 9Den som har blivit Guds barn fortsätter inte att synda, för Guds livskraft verkar inom honom. Han kan inte fortsätta att synda eftersom han är Guds barn.
10Av detta kan vi alltså veta vilka som är Guds barn och vilka som tillhör djävulen. Den som handlar fel och går emot Guds vilja är inte Guds barn, och den som inte älskar sina troende syskon är inte heller Guds barn.
Älska varandra
11Det budskap som vi har hört från början är att vi ska älska varandra. 12Vi ska inte likna Kain, som tillhörde den Onde och dödade sin bror.#Jämför Första Moseboken 4:3‑8. Och varför dödade Kain honom? Jo, därför att han själv handlade fel, medan hans bror följde Guds vilja och handlade rätt. 13Var därför inte förvånade, mina syskon, om människorna hatar er.
14Om vi älskar våra troende syskon, är det ett bevis på att vi har gått från döden till livet. Men den som inte älskar sina syskon är fortfarande andligt död#Andligt död är att vara skild från Gud.. 15Den som hatar en annan troende kan liknas vid en mördare, och ni vet att ingen mördare har evigt liv inom sig. 16Jesus offrade sitt liv för oss, och genom detta vet vi vad verklig kärlek är. Därför är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra troende syskon.
17Om någon som har allt vad han behöver ser en annan troende leva i fattigdom och ändå inte känner medlidande med sin troende bror eller syster, hur kan då Guds kärlek finnas i honom?
18Mina barn, man kan inte älska bara med vackra ord. Sann kärlek visas genom praktisk handling. 19Det är genom våra handlingar vi kan veta om vi lever enligt Guds vilja, han som är sanningen. Och gör vi det kan vi känna oss trygga inför honom, 20även om vårt samvete anklagar oss. För Gud är större än vårt eget samvete och vet allt om oss.
21Kära vänner, om vi har ett rent samvete, kan vi utan rädsla vända oss till Gud, 22och vad vi än ber om ska vi få, eftersom vi lyder det som han har befallt oss och gör det som gläder honom. 23Och det han befaller oss är att vi ska tro på hans Son Jesus Kristus och älska varandra så som han vill. 24Den som lyder Guds befallningar fortsätter att leva i gemenskap med Gud, och Gud i gemenskap med honom. Och vi vet att Gud bor i oss, eftersom han har gett oss sin Ande.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy