YouVersion Logo
Search Icon

Daniël 8:14,25

Daniël 8:14 NBG51

En hij zeide tot mij: Tweeduizend driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden.

Daniël 8:25 NBG51

En door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat hij aanwendt, doen gelukken; hij zal zich in zijn hart verheffen, en onverhoeds velen verderven. Ook tegen de Vorst der vorsten zal hij optreden, doch zonder mensenhanden zal hij vernietigd worden.

Free Reading Plans and Devotionals related to Daniël 8:14,25

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy