YouVersion Logo
Search Icon

Ögötanga 1

1
Ënabho ya ögöteemoa göë ëkëbhara
1Kögötanga, Ënooköë naateemërë igörö kuriöbha na ëkëbhara. 2Ëkëbhara tëkeerë na tuubho hai na mbuchua keerëngë. Igisuntë nkanyoora ngikundikiiyi ibhindumanchë bhi inyancha; wanyoorrë na Ënkoro yë Ënooköë yaarë götaara igörö yaago. 3#2 Mak 7:28; 2 Ko 4:6Ënooköë akagamba iga, “Tiga öbhörabhu bhöbhe ho,” öbhörabhu bhökabha ho. 4Ënooköë akamaaha iga öbhörabhu nu ubhuuya. Hakurua Ënooköë akahökania öbhörabhu kurua kugisunte. 5Ënooköë akaröka öbhörabhu iga, “Ömöbhasö” na igisuntë agakëröka iga, “Ubhutikö.” Bhökaira na bhögakëa, urusikö ro mbere.
6 # 2 Bhe 3:5 Ënooköë akagamba iga, “Tiga igörö habhe ho hahökani amanchë harë kabhërë.” 7Ënooköë agakora igörö, akahökania amanchë gaara gaarëngë ëntahana ya igörö na amanchë gaara gaarëngë ëntahana ya hansë. 8Ënooköë akabherëkëra igörö iga, “Kuriöbha.” Bhökaira na bhögakëa, urusikö ro kabhërë.
9Hakurua Ënooköë akagamba iga, “Tiga amanchë gano garëngë hansë ya kuriöbha gaiköme ahasë hamui korri iga irirobha irikamuku rëbhe ho” gëkabha igo. 10Ënooköë akabherëkëra irirobha irikamuku iga, “Ëkëbhara” na amanchë gaara gaikömere hamui akagabhërëkëra iga, “Inyancha.” Ënooköë akamaaha iga mbuuya. 11Hakurua Ënooköë akagamba iga, “Tiga ëkëbhara këmere ëmëtë gi ichituubho chonsui. Gëno gë kooma ichihagoe na gëno gëkooma amakö gano gaana ichintetere,” gëkabha ke hayö. 12Ëkëbhara gëkamera ëmëtë gi ichituuubho chonsui, gëno gëkooma ichiihagöe gököreng'aana ni ituubho yaagio na gëno gëkooma amakö gano gaana ichintetere ituubho yaago. Na Ënooköë akamaaha iga mbuuya. 13Bhökaira na bhögakia, rusikö ro gatatö.
14Guiki Ënooköë akagamba iga, “Tiga ibhimörë bhibhe igörö kuriöbha körri bhiahokani ömöbhasö kurua kubhutikö na guiki bhibhe ibhimanyiirriö bhia koorokia röre ichinyangi chö öbhösengeri chigötaanga, na kugira yi ichinsikö, në ëmeeka, 15na ibhimörë bhiyö bhirabhiri ëkëbhara gukurua kuriöbha,” gëkabha ke hayö. 16Ënooköë agakora ibhimörë bhibhërë ibhinene, iriöbha rebhaahë ömöbhasö nu umueri göbhaahe ubhutikö, guiki naakorrë ichinyunyuunyi. 17Ënooköë agatööra ibhimörë bhiira igörö kuriöbha korri bhirabhiri ëkëbhara, 18bhibhaahe ömöbhasö na ubhutikö na bhiaahökani öbhörabhu kurua kugisunte. Ënooköë akamaaha iga mbuuya. 19Bhökaira na bhögakëa, urusikö ro kanai.
20Hakurua Ënooköë akagamba iga, “Tiga amanchë gaichöre ibhiteemoa bhi ichituubho chonsui, na ibhinyunyi bhibhurruke igörö, kuriöbha köyö.” 21Ënooköë agateema ichitiinyi ichinene bhökong'u ichi inyancha na ibhiteemoa bhi ichituubho chonsui bhino bhikömenya kömanchë hamui na ibhinyunyi bhi ichiteemo chonsui. Ënooköë akamaaha iga mbuuya. 22Ënooköë agachiitabhiria chonsui akagamba iga, “Ibhörana muichuri ichinyancha,” na kubhinyunyi akagamba iga, “Iyengeria gökëbhara.” 23Bhökaira na bhögakëa, urusikö ro gataano.
24Ënooköë akagamba iga, “Tiga ëkëbhara gichöre ibhiteemoa ibhihoru bhi ichituubho chonsui: Ichitugo, ibhiteemoa bhino bhikuing'uura hansë, ichitiinyi cha ibhara cha këra tuubho.” Gëkabha ke hayö. 25Igo, Ënooköë agakora ichitiinyi cha ibhara, ichitugo, na ibhiteemoa bhino bhikuing'uura hansë guchituubho chonsui. Ënooköë akamaaha iga mbuuya.
26 # Öbh 2:23; Sir 17:3,4; 1 Ko 11:7 Hakurua Ënooköë akagamba iga, “Tiga töteeme ömöntö gutuubho yeitö na kögësösa gëitö. Nabho bhabhe na ichinguru cha köbhaaha ichinsui chi inyancha, ibhinyunyi na ichitiinyi chonsui, ichitugo na ichitiinyi cha ibhara hamui na ichitiinyi chino chikuing'uura hansë.” 27#Ögt 5:1,2#Mat 19:4; Mk 10:6Bhoono, Ënooköë agateema ömöntö gutuubho yaae umuene, gutuubho yaae naateemërë ömösaacha na ömökari. 28Ënooköë akabhaitabhiria na köbhateebhia iga, “Ibhörana na muichuri ëkëbhara, na mukiigari; möbhaahe ichinsui, na ibhinyunyi; na ibhiteemoa bhia këra tuubho bhino bhikuing'uura gökëbhara.” 29Hakurua Ënooköë akagamba iga, “Maaha mbahaayë ëmëtë gi ichintetere gi ichituubho chonsui, na ëmëtë gia amakö gi ichituubho chonsui gökëbhara iga gëbhe ibhiakörea bhienyu. 30Sibhoono ichitiinyi chonsui cha ibhara na ibhinyunyi bhionsui na ibhiteemoa bhionsui bhino bhikuing'uura na ibhiteemoa ibhihoru bhionsui, mbihaayë amatö gonsui gë ëmëtë köbha ibhiakörea bhiacho.” Na gëkabha ke hayö 31Ënooköë akamaaha iga mbuuya kubhintö bhionsui bhino aateemërë, akagookeroa bhökong'u. Bhökaira na bhögakëa, urusikö ro gasansabha.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;