YouVersion Logo
Search Icon

MEETLO 19

19
Melao ya kgalalelo le ya toka
1Morena a bua ho Moshe, a re: 2“Bua le setjhaba sohle sa bana ba Iseraele, o re ho sona: ‘Le halalele, hobane nna, Morena Modimo wa lona, ke a halalela.
3“ ‘E mong le e mong wa lona a hlomphe ntatae le mmae, le boloke disabatha tsa ka. Ke nna Morena Modimo wa lona.
4“ ‘Le se ke la sebeletsa medimo ya bohata, le se ke iketsetsa medimo e bopilweng ka tshepe. Ke nna Morena Modimo wa lona.
5“ ‘Ha le etsetsa Morena sehlabelo sa teboho, le se etse hore le tle le amohelehe ho yena. 6Mohla letsatsi leo le etsang sehlabelo seo ka lona, le se je, le be le se je le ka letsatsi le hlahlamang, empa se ka salang, sa fihlelwa ke letsatsi la boraro, le se tjhese ka mollo. 7Haeba le ka se ja ka letsatsi la boraro, e se le manyala, se ke ke sa amoheleha. 8Mang kapa mang ya se jang, o tla jara bokgopo ba hae, hobane o tla be a silafaditse ntho e halalelang ya Morena. Motho eo o tla kgaolwa setjhabeng sa habo.
9“ ‘Ha le kotula masimo a lona, le se ke la kotudisisa ho ya fihla meeding, mme le se ke la kgwahlapisa moo le seng le kotutse teng. 10O se ke wa kgwahlapisa tshimo ya hao ya morara, mme o se ke wa thonaka morara o wetseng fatshe; o o siele mofutsana le moeti. Ke nna Morena Modimo wa hao.
11“ ‘Le se ke la utswa, le se ke la etsetsana bolotsana, kapa la bolellana mashano.
12“ ‘Le se ke la hlapanyetsa leshano ka lebitso la ka, mme ka mokgwa oo la silafatsa lebitso la Modimo wa lona. Ke nna Morena.
13“ ‘O se ke wa hatella mohaeno, kapa wa mo hanyapetsa.
“ ‘O se ke wa dula ka moputso wa letsatsi wa mosebeletsi wa hao, ho fihlela letsatsi le hlahlamang.
14“ ‘O se ke wa rohaka tsebetutu; o se ke wa bea sekgopi tseleng ya sefofu; empa o tshabe Modimo wa hao. Ke nna Morena.
15“ ‘O se ke wa ahlola ka leeme. Ha o ahlola o se ke wa sekamela ka ho mofutsana, kapa wa tlotla ya phahameng; o ahlole mohaeno ka toka.
16“ ‘O se ke wa tsamaisa leshano hara setjhaba sa heno; o se ke wa tshabella mohaeno ha a bolawa. Ke nna Morena.
17“ ‘O se ke wa jara ngwaneno ka pelo. O kgalemele mohaeno, esere wa itjarisa sebe ka baka la hae.
18“ ‘O se ke wa iphetetsa, kapa wa ntshetsa disuwa baneng ba setjhaba sa heno, empa o rate wa heno jwalokaha o ithata. Ke nna Morena.
19“ ‘Le boloke melao ya ka.
“ ‘O se ke wa hwedisa diphoofolo tsa hao ka tsa mofuta osele.
“ ‘O se ke wa jala mefuta e mmedi ya peo tshimong ya hao, mme o se ke wa apara seaparo se mefuta e mmedi ya masela.
20“ ‘Ha monna a kena dikobong tsa ngwanana wa lekgoba ya seng a neilwe monna e mong, feela ngwanana eo a eso lefellwe tjhelete ya topollo, mme a eso lokolohe, ba tla ahlolwa, empa ba ke ke ba bolawa, hobane ngwanana eo ha a eso lokolohe. 21Monna eo o tla tlisetsa Morena pheleu ya nyehelo bakeng sa molato wa hae, a e tlise monyakong wa Tente ya Morena. 22Kapele ho Morena, ka pheleu ena, moprista o tla mo etsetsa nyehelo ya tefelo e tlosang sebe, ka baka la sebe seo a se entseng, mme o tla tshwarelwa.
23“ ‘Ha le fihla naheng ya Kanana, mme le lema sefate sefe kapa sefe se jewang, le tla ila ditholwana tsa sona. Ka dilemo tse tharo le tla di ila, le se ke la di ja. 24Ka selemo sa bone ditholwana tsohle tsa sona di tla abelwa Morena, e le mpho e halalelang ya teboho. 25Empa ka selemo sa bohlano le ka ja ditholwana tsa sefate seo, hore se tle se le behele ditholwana tse ngata. Ke nna Morena Modimo wa lona.
26“ ‘Le se ke la ja letho le nang le madi. Le se ke la sebedisa ditaola kapa bonohe.
27“ ‘Le se ke la kgatla tlopo, kapa la sekola ditedu tsa lona.
28“ ‘Le se ke la iphatsa ha le llela mofu, le se ke la etsa mokgora. Ke nna Morena.
29“ ‘O se ke wa silafatsa moradi wa hao ka ho mo etsa seotswa, esere naha ya tlala bootswa le bokgopo bo bongata.
30“ ‘Le boloke Disabatha tsa ka, le hlomphe Sehalalelo sa ka. Ke nna Morena.
31“ ‘Le se ke la batla thuso ho mathuela kapa dinohe; le se ke la ya ho bona, esere ba le silafatsa. Ke nna Morena Modimo wa lona.
32“ ‘O eme ka maoto ha o bona raputswe, o hlomphe leqheku, mme o tshabe Modimo wa hao. Ke nna Morena.
33“ ‘Ha moditjhaba a jakile naheng ya habo lona, le se ke la mo sotla. 34Empa moditjhaba ya jakileng hara lona, a be jwaloka letswallwa la naha; le mo rate jwalokaha le ithata, hobane le lona le ne le le baditjhaba naheng ya Egepeta. Ke nna Morena Modimo wa lona.
35“ ‘O se ke wa etsa bolotsana ha o metha bolelele ba dintho, kapa boima ba tsona, kapa ha o metha ntho e mokedikedi. 36O be le sekala se nepahetseng sa ho metha boima, le bolelele, le ntho e mokedikedi. Ke nna Morena Modimo wa lona, ya le ntshitseng naheng ya Egepeta.
37“ ‘Le boloke melao ya ka yohle, le ditaelo tsa ka tsohle, mme le di phethe. Ke nna Morena.’ ”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;