YouVersion Logo
Search Icon

ԵՍԱՅԻ 1:25

ԵՍԱՅԻ 1:25 ՆՎԱԱ

Երուսաղե՜մ, ես իմ ձեռքը կդարձնեմ քո դեմ, քեզնից կմաքրեմ խարամը, ինչպես մաքրում են բորակով, և կվերացնեմ քո ամբողջ անագը։

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy