YouVersion Logo
Search Icon

Johannes’ evangelium 3

3
Den nye fødsel
1 # 7,50f; 19,39f Det var en mann blant fariseerne som het Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer.
2 # 9,33 Denne mannen kom til Jesus om natten og sa til Ham: «Rabbi, vi vet at Du er en lærer kommet fra Gud. For ingen kan gjøre disse tegnene som Du gjør, uten at Gud er med ham.»
3 # [1 Pet 1,23] Jesus svarte ham: «Sannelig, sannelig sier Jeg deg: Den som ikke blir født på ny#3,3 eller: ovenfra, kan ikke se Guds rike.»
4Nikodemus spør Ham: «Hvordan kan en mann bli født når han er gammel? Kan han for andre gang komme inn i sin mors liv og bli født?»
5 # Ef 5,26; Tit 3,5 [Apg 2,38] Jesus svarte: «Sannelig, sannelig sier Jeg deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.
6 # 1 Kor 15,50 Det som er født av kjøtt, er kjøtt, og det som er født av Ånden, er ånd.
7 Undre deg ikke over at Jeg sa til deg: ‘Dere må bli født på ny.’
8 # Fork 11,5 Vinden blåser dit den vil, og du hører lyden av den, men du vet ikke hvor den kommer fra, eller hvor den går hen. Slik er hver den som er født av Ånden.»
9Nikodemus svarte Ham: «Hvordan kan dette skje?»
10Jesus sa til ham: «Er du lærer for Israel og forstår ikke dette?
11 # 7,16; 14,24 [Matt 11,27] Sannelig, sannelig sier Jeg deg: Vi taler om det Vi vet, og vitner om det Vi har sett, og dere tar ikke imot Vårt vitnesbyrd.
12 Om dere ikke tror når Jeg har talt til dere om det jordiske, hvordan skal dere da tro hvis Jeg taler om det himmelske?
13 # Ef 4,9 Ingen har steget opp til Himmelen, bortsett fra Han som kom ned fra Himmelen, det er Menneskesønnen, som er i Himmelen. # 3,13 UN utelater: som er i Himmelen
14 # 4 Mos 21,8f På samme måte som Moses løftet slangen opp i ørkenen, skal også Menneskesønnen bli løftet opp,
15 # 3,36; 6,47 for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men # 3,15 UN utelater: ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
16 For så # 3,16 på den måten og så høyt har Gud elsket verden at Han ga sin Sønn, Den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
17 # Luk 9,56 For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham.
18 # 5,24 Den som tror på Ham, blir ikke dømt. Men den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.
19 # [1,4.9–11] Dette er dommen, at lyset er kommet inn i verden og menneskene elsket mørket mer enn lyset, for gjerningene deres var onde.
20 # Ef 5,11.13 Hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at ikke gjerningene hans skal bli avslørt.
21 # 8,12; 1 Kor 15,10; 1 Joh 1,6 Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at gjerningene hans skal bli åpenbare – at de er gjort i Gud.»
Døperen Johannes opphøyer Kristus
22 # 4,1–2 Deretter kom Jesus og disiplene Hans til Judealandet, og der holdt Han seg sammen med dem og døpte.
23 # Matt 3,5–6 Nå døpte også Johannes i Ainon nær Salim, fordi det var mye vann der. Og folk kom og ble døpt.
24 # Matt 4,12; 14,3 For Johannes var ennå ikke blitt kastet i fengsel.
25Da oppsto det uenighet mellom noen av Johannes’ disipler og jødene om renselsen.
26 # 1,26f De kom til Johannes og sa: «Rabbi#3,26 Mester, Han som var sammen med deg på den andre siden av Jordan, Han som du vitnet om, se, Han døper, og alle kommer til Ham!»
27 # 1 Kor 4,7 Johannes svarte: «Et menneske kan ikke få noe hvis det ikke er gitt ham fra Himmelen.
28 # 1,20f Dere kan selv bevitne at jeg sa: ‘Jeg er ikke Kristus#3,28 Messias’, men: ‘Jeg er blitt sendt foran Ham.’
29 # [2 Kor 11,2] Den som har bruden, er brudgommen. Men brudgommens venn, som står og hører på ham, gleder seg stort over å høre brudgommens stemme. Denne min glede er nå blitt fullkommen.
30 # [Jes 9,7] Han skal vokse, jeg skal avta.
31 # 3,13; Matt 28,18; 1 Kor 15,47 Han som kommer ovenfra, er over alle. Den som er av jorden, er jordisk og taler jordisk. Han som kommer fra Himmelen, er over alle.
32 # 3,11 Det Han har sett og hørt vitner Han om, og Hans vitnesbyrd er det ingen som tar imot.
33Den som har tatt imot Hans vitnesbyrd, har bekreftet at Gud er sannferdig.
34 # Jes 11,2 Den som Gud har utsendt, taler Guds Ord, for Gud gir ikke Ånden etter mål.
35 # Matt 11,25f; 28,16f Far elsker Sønnen og har gitt alt i Hans hånd.
36 # 1 Joh 5,12 Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.»

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy